ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Σε λίγους µήνες ενεργοποιείται η υποχρεωτική εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Κανονισµών που αφορούν την Ενεργειακή Σήµανση και τον Οικολογικό Σχεδιασµό των ευρέως διαδεδοµένων ενεργειακών προϊόντων, όπως οι θερµαντήρες χώρων και νερού, τα συστήµατα κεντρικής θέρµανσης µε νερό, τα θερµικά ηλιακά συστήµατα καθώς και οι συλλέκτες, οι δεξαµενές αποθήκευσης ζεστού νερού κλπ. Είναι φανερό ότι µε τη θέση σε ισχύ των παραπάνω κανονισµών δηµιουργείται ένα εντελώς νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας των εν λόγω προϊόντων. Η έγκαιρη προετοιµασία των ελληνικών επιχειρήσεων τις οποίες εκπροσωπούν οι δύο ενώσεις, αποτελεί κρίσιµη παράµετρο και αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωσή τους, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.