ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Σε λίγους µήνες ενεργοποιείται η υποχρεωτική εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Κανονισµών που αφορούν την Ενεργειακή Σήµανση και τον Οικολογικό Σχεδιασµό των ευρέως διαδεδοµένων ενεργειακών προϊόντων, όπως οι θερµαντήρες χώρων και νερού, τα συστήµατα κεντρικής θέρµανσης µε νερό, τα θερµικά ηλιακά συστήµατα καθώς και οι συλλέκτες, οι δεξαµενές αποθήκευσης ζεστού νερού κλπ. Είναι φανερό ότι µε τη θέση σε ισχύ των παραπάνω κανονισµών δηµιουργείται ένα εντελώς νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας των εν λόγω προϊόντων. Η έγκαιρη προετοιµασία των ελληνικών επιχειρήσεων τις οποίες εκπροσωπούν οι δύο ενώσεις, αποτελεί κρίσιµη παράµετρο και αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωσή τους, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

SUNY- ESF Gateway Center

Το 2009, η σχολή περιβαλλοντικής επιστήμης και δασοκομίας SUNY-ESF Gateway Center που βρίσκεται στις Συρακούσες της Νέας Υόρκης μετέτρεψε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε ένα κτίριο σύμβολο του περιβαλλοντικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού το οποίο έχει πιστοποιηθεί με το LEED PLATINUM από τον Απρίλιο του 2014. Το κτίριο σχεδιάστηκε από την αρχιτεκτονική ομάδα με έδρα τη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών ARCHITERRA. Εκτείνεται σε τρεις ορόφους και καταλαμβάνει συνολική έκταση που ξεπερνά τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Στεγάζει εγκαταστάσεις και χώρους για δημόσιες συγκεντρώσεις και συνέδρια, καφετέρια, βιβλιοπωλείο, καθώς και γραφεία, αίθουσες και εργαστήρια τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους διδάσκοντες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ


Σε σχέση με τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με θέμα: 'Ανασχεδιασμός υπάρχοντος κτιρίου σε Αρχαιολογικό Θεματικό Μουσείο Πειραιά και Ανάπλαση χερσαίας περιοχής του Ο.Λ.Π. σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο με κλειστό χώρο στάθμευσης κάτωθεν αυτού.' και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και κατάταξης των μελετών από την Κριτική Επιτροπή και την, σύμφωνα με το άρθρο 14.3 της Προκήρυξης, επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. (19 Ιανουαρίου 2015), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω βραβεία (3) και εξαγορές (3+3).