ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η θερμότητα που προέρχεται από τους ανθρώπους και τις δραστηριότητές τους καθώς και η έλλειψη χώρων πρασίνου είναι βασικές παράμετροι που προκαλούν υψηλότερες θερμοκρασίες στα κέντρα των πόλεων σε σχέση με τις περιβάλλουσες προαστιακές περιοχές. Η διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται στην Αθήνα μεταξύ των περιοχών αυτών μπορεί να είναι έως και 18°C κατά τη διάρκεια μίας τυπικής καλοκαιρινής ημέρας (Santamouris, 1998). Ωστόσο, το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας είναι ακόμη πιο έντονο στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Οι Εικόνες 1 και 2 δείχνουν την κατανομή των απαιτούμενων ωρών ψύξης για τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας για τον Αύγουστο του 1996 στη μία το μεσημέρι και στη μία το βράδυ. Στα δυτικά προάστια της πόλης, και ειδικότερα στις περιοχές του Περιστερίου και του Ίλιον παρατηρούνται τα υψηλότερα φορτία ψύξης εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών στις συγκεκριμένες περιοχές συγκριτικά με το κέντρο της Αθήνας (Εικόνες 3, 4, 5).

Εικόνα 1. Κατανομή των ωρών ψύξης στην Αθήνα για θερμοκρασία 26°C τον Αύγουστο του 1996 στις 13.00 (Πηγή: Santamouris, 1998)

Εικόνα 2. Κατανομή των ωρών ψύξης στην Αθήνα για θερμοκρασία 26°C τον Αύγουστο του 1996 στις 01.00 (Πηγή: Santamouris, 1998

Εικόνα 3. Θερμοκρασίες σε περιοχές της Αθήνας στις 15 Μαΐου 2014 14.00 (Πηγή: www.wunderground.com)

Εικόνα 4. Θερμοκρασίες σε περιοχές της Αθήνας στις 17 Μαΐου 2014 02.00 (Πηγή: www.wunderground.com)

Εικόνα 5. Θερμοκρασίες σε περιοχές της Αθήνας στις 29 Μαΐου 2014 04.00 (Πηγή: www.wunderground.com)

Τα φορτία ψύξης στο δυτικό τμήμα της Αθήνας τείνουν να είναι 15-50% υψηλότερα σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας (Hassid et al, 2000). Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει λόγω της έλλειψης χώρων πρασίνου και νερού οι οποίοι θα μπορούσαν να μειώσουν την θερμοκρασία σε τοπικό επίπεδο, του πυκνοδομημένου αστικού ιστού που δεν επιτρέπει την απαγωγή της θερμότητας και το φυσικό δροσισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, της σημαντικής βιομηχανικής δραστηριότητας που υφίσταται στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και της μεγάλη χρήσης και κίνησης οχημάτων σε αυτό το τμήμα της πόλης (Santamouris et al, 2001).

Το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας έχει άμεση επίδραση στα φορτία ψύξης των κτιρίων και ως εκ τούτου στην αύξηση της ηλεκτρικής και ενεργειακής τους κατανάλωσης.


(1) Hassid, S., M. Santamouris, N. Papanikolaou, A. Linardi, N. Klitsikas, C. Georgakis, D. N. Assimakopoulos (2000). The effect of the Athens heat island on air conditioning load. Energy and Buildings 32, pp. 131-141. Elsevier
(2) Santamouris, M. (1998). The Athens urban climate experiment. International PLEA Conference. Environmentally friendly cities. Lisbon, Portugal
(3) Santamouris, M. (2001). Energy and climate in the urban built environment. London: James & James


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου