ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η θερμότητα που προέρχεται από τους ανθρώπους και τις δραστηριότητές τους καθώς και η έλλειψη χώρων πρασίνου είναι βασικές παράμετροι που προκαλούν υψηλότερες θερμοκρασίες στα κέντρα των πόλεων σε σχέση με τις περιβάλλουσες προαστιακές περιοχές. Η διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται στην Αθήνα μεταξύ των περιοχών αυτών μπορεί να είναι έως και 18°C κατά τη διάρκεια μίας τυπικής καλοκαιρινής ημέρας (Santamouris, 1998). Ωστόσο, το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας είναι ακόμη πιο έντονο στο δυτικό τμήμα της πόλης.