ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η θερμότητα που προέρχεται από τους ανθρώπους και τις δραστηριότητές τους καθώς και η έλλειψη χώρων πρασίνου είναι βασικές παράμετροι που προκαλούν υψηλότερες θερμοκρασίες στα κέντρα των πόλεων σε σχέση με τις περιβάλλουσες προαστιακές περιοχές. Η διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται στην Αθήνα μεταξύ των περιοχών αυτών μπορεί να είναι έως και 18°C κατά τη διάρκεια μίας τυπικής καλοκαιρινής ημέρας (Santamouris, 1998). Ωστόσο, το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας είναι ακόμη πιο έντονο στο δυτικό τμήμα της πόλης.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Θερμική άνεση είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το θερμικό τους περιβάλλον, το οποίο επηρεάζεται από παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, η κίνηση και η ποιότητα του αέρα. Η θερμική άνεση προσαρμόζεται, καθώς οι άνθρωποι αντιδρούν με διάφορους τρόπους ώστε να αποκαταστήσουν την άνεσή τους σε καταστάσεις δυσφορίας, έτσι ώστε η απώλεια θερμότητας του σώματος να είναι ίση με τη θερμότητα που παράγει το σώμα εξαιτίας του μεταβολισμού (Santamouris, 2003). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούν τις επιλογές που είναι διαθέσιμες προκειμένου να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για τις ανάγκες τους. Όσον αφορά τα κτίρια, η πρόσβαση και η δυνατότητα ελέγχου επιλογών όπως τα ανοίγματα, τα σκίαστρα καθώς και τα υπόλοιπα συστήματα είναι βασικός παράγοντας για την επίτευξη θερμικής άνεσης των χρηστών. Οι δυνατότητες προσαρμογής των συνθηκών θερμικής άνεσης συμβάλλει στην αύξηση της ζώνης άνεσης και στην ελαχιστοποίηση της περιόδου στρες (Baker και Steemers, 2000). Συνεπώς, ο κατάλληλος σχεδιασμός του κτιρίου είναι σε θέση να διαμορφώση και να επηρεάσει τη ζώνη θερμικής άνεσης.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΓΥΑΛΙ

- Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου θα γίνει για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους.
- Η συμμετοχή είναι προαιρετική, ανώνυμη, ενώ μπορείτε να την εγκαταλείψετε ανά πάσα στιγμή.
- Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, για οποιαδήποτε απορία με διστάσετε να επικοινωνήσετε.
- Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν μετά την ολοκλήρωσή της.