TIANJIN [ΚΙΝΑ]

Σε μία περιοχή 30.000 στρεμμάτων, 45 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Tianjin και 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πεκίνου, η αρχιτεκτονική ομάδα Surbana Urban Planning Group σχεδίασε μια αειφορική πόλη. To 2020-25, όποτε και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί θα φιλοξενεί περίπου 350.000 κατοίκους. Αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Κίνας και της Σιγκαπούρης, σκοπός των οποίων είναι η δημιουργία μίας αειφορικής κοινότητας με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σε μία χώρα με περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια κατοίκους, με το 50% των οποίων να κατοικεί σε αστικά κέντρα, συνεπάγεται ότι έργα αστικών υποδομών και αναπλάσεων παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Η κατασκευή της συγκεκριμένης πόλης αναμένεται να λειτουργήσει ως πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης και αντίστοιχων μελλοντικών πόλεων της περιοχής αλλά και παγκοσμίως.


Τοποθεσία
Η τοποθεσία που επιλέχθηκε για την κατασκευή του έργου βρίσκεται ανάμεσα στη θάλασσα και το ποτάμι, ενώ το κλίμα είναι ζεστό με υψηλή υγρασία και ετήσια βροχόπτωση 56 εκατοστών περίπου, από τα οποία τα μισά πέφτουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η συγκεκριμένη τοποθεσία ήταν ένας χώρος με βιομηχανικά και τοξικά απόβλητα, ο οποίος συνόρευε με μία από τις πιο μολυσμένες θαλάσσιες περιοχές του κόσμου. Η επιλογή έγινε με σκοπό να αποδειχτεί ότι μία εγκαταλελειμμένη και μολυσμένη περιοχή έχει τη δυνατότητα, με την κατάλληλη διαχείριση, να μετατραπεί σε ένα βιώσιμο κατοικήσιμο και αξιοποιήσιμο περιβάλλον. Η διαδικασία καθαρισμού και απομάκρυνσης των βαρέων μετάλλων από την περιοχή διήρκησε 3 χρόνια.Σχεδίαση
Η πόλη που θα δημιουργηθεί θα είναι μικτών χρήσεων, με κατοικίες, χώρους εμπορίου, εργασίας και εκπαίδευσης σε συνδυασμό με χώρους πρασίνου και αειφορικές υποδομές. Ο σχεδιασμός της βασίστηκε στο τρίπτυχο άνθρωπος - φυσικό περιβάλλον - οικονομική αρμονία. Η επιλογή της τοποθεσίας, οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, η μεταφορά τόσο από και προς την κοινότητα όσο και εντός αυτής, η αρχιτεκτονική ποιότητα, η επαναχρησιμοποίηση του νερού και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αποτέλεσαν τους βασικούς στόχους της σχεδιαστικής ομάδας. Παράλληλα, λήφθηκαν μέτρα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας του αέρα, του υδροφόρου ορίζοντα και του πόσιμου νερού, τη μείωση του θορύβου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη διαχείριση των υγροτόπων και την ενίσχυση της τοπικής γεωργικής παραγωγής.

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού εφαρμόστηκαν, τόσο καινοτόμες όσο και δοκιμασμένες, τεχνικές με σκοπό να επιτευχθούν οι βέλτιστες λύσεις σε παράγοντες όπως ο προσανατολισμός των κτιρίων αλλά και ολόκληρου του οικισμού [5° ανατολικά του νότου]. Δημιουργήθηκαν δύο άξονες που διατρέχουν και ενοποιούν την περιοχή. Ο κυρίως άξονας περιλαμβάνει τις μικτές χρήσεις, τους δημόσιους χώρους πρασίνου, τα αειφορικά μέσα μαζικής μετακίνησης καθώς και τη σύνδεση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων με το τοπικό δίκτυο συγκοινωνίας. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τις κατοικίες, οι οποίες στοχεύουν στην επαφή του ανθρώπου με τη φύση, τις εγκαταστάσεις αναψυχής καθώς και τις εγκαταστάσεις για τη διαχείριση και το φιλτράρισμα του νερού της βροχής.


Στο σχεδιασμό και την κατασκευή των κτιρίων χρησιμοποιούνται μέτρα και τεχνικές που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού, όπως, συγκεκριμένα είδη υγιεινής, πολύ καλά θερμομονωμένοι τοίχοι, διπλοί υαλοπίνακες στα ανοίγματα. Ο αειφορικός αστικός σχεδιασμός, δίνει προτεραιότητα στον παθητικό ηλιακό σχεδιασμό με την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων μέσω του νότιου προσανατολισμού. Η βασική κτιριακή μονάδα αποτελείται από κτίρια διαστάσεων 400x400 μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν περίπου 2.500 κατοικίες και θα έχουν τη δυνατότητα να στεγάσουν 8.000 άτομα. Μέθοδοι σαν τις παραπάνω αποτελούν συνηθισμένες σχεδιαστικές και κατασκευαστικές πρακτικές σε πολλές περιοχές του πλανήτη, ωστόσο, κάτι τέτοιο, δεν ισχύει για την Κίνα. Επιπλέον, πάρκα και χώροι πρασίνου σχεδιάζονται σε ολόκληρη την πόλη, με όλες τις εγκαταστάσεις αναψυχής να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, απόσταση που μπορεί να καλυφθεί εύκολα με τα πόδια. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Κίνα, εξαιτίας πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων, η μέγιστη ανεκτή μετακίνηση με τα πόδια ανέρχεται σε 15 λεπτά, σε αντίθεση με τις χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής όπου ο αντίστοιχος χρόνος είναι μόλις 5 λεπτά. Τέλος, μέθοδοι υπολογισμού και αξιολόγησης εφαρμόστηκαν για να υπολογιστούν οι επιρροές και οι επιπτώσεις του σχεδιασμού στην κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και στη διαχείριση των απορριμμάτων.Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Το 20% τις ενέργειας που θα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της πόλης θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως, με την εκμετάλλευση της ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας, με σκοπό τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Οι 5 ανεμογεννήτριες μεγάλου μεγέθους που βρίσκονται λίγο έξω από την πόλη υπολογίζεται ότι θα παράγουν 5 GWh ετησίως, ενέργεια αρκετή για να τροφοδοτήσει περίπου 4.000 νοικοκυριά καθόλη τη διάρκεια του έτους. Αντίθετα, οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες που θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία σε ολόκληρη την πόλη αναμένεται να παράγουν 6,6 GWh ενέργειας κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας είναι ικανή να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες 5.000 νοικοκυριών. Παράλληλα, μέσα στους δρόμους θα τοποθετηθούν 700 λάμπες, οι οποίες θα παράγουν οι ίδιες την ενέργεια που χρειάζεται για τη λειτουργία τους, εκμεταλλευόμενες την ηλιακή και αιολική ενέργεια. Οι συγκεκριμένες λάμπες θα εξοικονομούν 500 MWh ενέργειας και 186 τόνους άνθρακα και ετησίως. Τέλος, η θέρμανση και η ψύξη των κτιρίων θα γίνεται μέσω ενός κεντρικού δημόσιου δικτύου.Μέσα Μαζικής Μετακίνησης
Έμφαση δόθηκε και στη μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων, ο αριθμός των οποίων διπλασιάστηκε την τριετία 2008-2010 στην πόλη Tianjin. Για να ενισχυθεί η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς σχεδιάστηκε μια νέα σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την περιοχή με τις κυριότερες γύρω πόλεις, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων, τα οποία και αποτελούν, ιστορικά, ένα παραδοσιακό μέσο μεταφοράς. Προβλέπεται, ότι μέχρι το 2020 το 90% των μετακινήσεων εντός της πόλης θα πραγματοποιείται από αειφορικούς τρόπους μετακίνησης.
Βιωσιμότητα
Η ανάπτυξη της πόλης θα πραγματοποιηθεί με σεβασμό στην πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά της περιοχής που έχει παρελθόν μεγαλύτερο από 1.000 χρόνια. Δύο υπάρχοντα χωριά θα ανακατασκευαστούν και θα διατηρηθούν εντός των ορίων της πόλης. Επιπλέον, η επίτευξη κοινωνικής αρμονίας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του έργου. Αφορά τη χρήση του νερού, τις μετακινήσεις, την προσβασιμότητα, τις υπηρεσίες και τις παροχές ανά γειτονιά, τις χαμηλές τιμές των κατοικιών και τη συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία μιας πόλης που δε θα στερείται τα ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλες, σχεδόν, τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. Για το λόγο αυτό, τουλάχιστον, το 20% των κατοικιών θα είναι επιδοτούμενες από το δήμο, για τη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών οικογενειών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Με αυτό τον τρόπο, άτομα με διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, διαβιώνοντας σε κοινό περιβάλλον. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες υποδομές για να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων καθώς και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.Επιπλέον, θα κατασκευαστεί μία εγκατάσταση αφαλάτωσης για τη δημιουργία πόσιμου νερού. Το νερό που προέρχεται από τη βροχή, θα συλλέγεται από τις οροφές των κτιρίων και του δρόμους και θα επαναχρησιμοποιείται στην άρδευση και στα καζανάκια των τουαλετών. Ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων, συνολικής έκτασης 190 στρεμμάτων, θα παράγει 100.000 κ.μ. νερού κάθε μέρα. Έτσι, περισσότερο από το 50% του νερού που θα χρησιμοποιεί η πόλη θα προέρχεται από μη παραδοσιακές πηγές. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα της ανακύκλωσης, όπου στοχεύεται να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 60% των προϊόντων. Τα υλικά που δεν είναι ανακυκλώσιμα θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγική ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ τα οργανικά απορρίμματα θα κομποστοποιούνται.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου