HARVEST CITY [ΑΪΤΗ]

Η Harvest City [πόλη της σοδειάς] είναι μία πλωτή πόλη 30.000 κατοίκων στα ανοικτά των ακτών της Αϊτής. Πηγή έμπνευσης της ιδέας του αρχιτέκτονα Kevin Schopfer ήταν η τεράστια καταστροφή που γνώρισε η χώρα με το σεισμό του 2010. Βασικοί άξονες του σχεδιασμού της ήταν η δημιουργία μίας τεχνητής, πλωτής, παραγωγικής και βιώσιμης πόλης, οικολογικά σχεδιασμένης, η οποία θα ενσωματώνει μία αειφορική και πρακτική αστική πλατφόρμα. Η ιδέα μιας πλωτής πόλης αποτελεί μία λογική λύση για την χώρα της Αϊτής με το περιορισμένο μέγεθος και το ορεινό ανάγλυφο. Σκοπός της προσέγγισης είναι η βελτίωση των υπαρχουσών συνθηκών διαβίωσης της χώρας που χαρακτηρίζονται από τη μειωμένη ασφάλεια και υγιεινή. Εκτός από τη στέγαση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, η πόλη έχει και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικών δυνατοτήτων, η αναλογία του οποίου είναι κατά 2/3 γεωργική παραγωγή και 1/3 ελαφριά βιομηχανική παραγωγή.


Σχεδίαση
Η πόλη έχει διάμετρο 3,5 χιλιομέτρων περίπου και αποτελείται από ένα σύνθετο σύμπλεγμα μικρότερων πλωτών μονάδων ενωμένων μεταξύ τους. Χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ζώνες-κοινότητες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με ένα γραμμικό σύστημα καναλιών. Τα τέσσερα κύρια κανάλια εξυπηρετούν τις διαφορετικές γειτονιές κατοικιών με τα κτίρια των τεσσάρων ορόφων. Στην εξωτερική περίμετρο της πόλης υπάρχει και ένα δευτερεύον σύστημα καναλιών που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των υπόλοιπων περιοχών καθώς και των γεωργικών εκτάσεων. Αντίθετα, το κέντρο της στεγάζει τα κτίρια εκπαίδευσης, τις διοικητικές και τις εμπορικές δραστηριότητες. Ολόκληρο το έργο θα επιπλέει στο νερό της θάλασσας, ενώ με ειδικά καλώδια θα σταθεροποιείται στον πυθμένα της. Εξαιτίας του χαμηλού ύψους και βάρους της καθώς και των σύγχρονων κυματοθραυστών που τοποθετούνται στην περίμετρό της, τυχόν ακραία φυσικά και καιρικά φαινόμενα, όπως εκρήξεις ηφαίστειων, σεισμοί και τυφώνες θα έχουν μικρή αλληλεπίδραση και συνέπειες στις εγκαταστάσεις και τους κατοίκους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εξωτερικός κυματοθραύστης θα κατασκευαστεί από τα συντρίμμια του σεισμού. Τέλος, το σύστημα των πλωτών μονάδων δίνει τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης της και σύνδεσής της με άλλες πόλεις τέτοιου είδους.


Γενική Ιδέα
Στόχος της πρότασης είναι η κατασκευή να πραγματοποιηθεί με τη χρήση απλών τεχνικών και υλικών. Για τη συλλογή του νερού της βροχής χρησιμοποιούνται δεξαμενές σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα είναι ιδανικό ως υλικό αλλά και ως μέθοδος για την κατασκευή των δεξαμενών, καθώς έχει μεγάλη αντοχή στο αλμυρό νερό με κύκλο ζωής 60-100 χρόνια. Παράλληλα μπορεί εύκολα να προκατασκευαστεί και να τοποθετηθεί στη συνέχεια στην επιλεγμένη θέση. Επιπλέον, η διαδικασία και τα υλικά κατασκευής είναι χαμηλής τεχνολογίας και κόστους, ενώ μπορεί να λάβει πολλά διαφορετικά σχήματα.


Για την καλλιέργεια τω προϊόντων χρησιμοποιούνται κυκλικά τμήματα έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων. Το σχήμα του κύκλου καθώς και το ύψος της κατασκευής επιλέχθηκε για την εκτροπή τυχόν κυμάτων και για χρήση περιστρεφόμενων αρδευτικών συστημάτων. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι κύκλοι δεν είναι απαραίτητο ότι θα αξιοποιούνται μόνο για γεωργική παραγωγή. Αντιθέτως, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για κτηνοτροφική παραγωγή. Ωστόσο, εκτός από τους κύκλους καλλιέργειας, φύτευση και βλάστηση υπάρχει και στο εσωτερικό των γειτονιών. Οι γειτονιές της πόλης στεγάζουν τα κτίρια κατοικιών, βασική δομή των οποίων είναι ένας κεκλιμένος τοίχος σκυροδέματος με τέσσερα επίπεδα-ορόφους. Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι ανθεκτική στους τυφώνες ενώ η μόνωσή της παρέχει την απαιτούμενη προστασία από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Το μέγεθος μίας τυπικής κατοικίας είναι 45 τ.μ., ενώ υπάρχουν και μεγαλύτερες με 1-2 υπνοδωμάτια. Στο κάθε διαμέρισμα θα κατοικούν κατά μέσο όρο 3 άτομα. Συνεπώς, οι 560 κατοικίες που θα υπάρχουν σε κάθε γειτονιά θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν περίπου 1.500 άτομα. Οι κεκλιμένες οροφές των κτιρίων συντελούν στην συλλογή του νερού της βροχής, ενώ, φορητές μονάδες θα το αφαλατώνουν, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί. Η τοποθέτηση των ανοιγμάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει το διαμπερή φυσικό αερισμό και δροσισμό των εσωτερικών χώρων, ενώ η εξωτερική σκίαση από μπαμπού συντελεί στη μείωση της θερμοκρασίας του διερχόμενου αέρα. Τέλος, οι εγκαταστάσεις λουτρών και τουαλετών είναι κοινόχρηστες και βρίσκονται σε κάθε όροφο.Όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η Harvest City αποσκοπεί στην εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών. Για το λόγο αυτό εγκαθίστανται φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες στις οροφές των κτιρίων και ανεμογεννήτριες μεγάλου μεγέθους στην περίμετρο της πόλης. Η βέλτιστη λύση για τη χώρα θα μπορούσε να είναι η δημιουργία υδροηλεκτρικών σταθμών οι οποίοι θα αξιοποιούσαν της μορφολογίας της, ωστόσο η σποραδική και όχι απόλυτα αξιόπιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, απαιτεί μία πιο σίγουρη λύση.


Επιπλέον, το νερό της βροχής συλλέγεται και αποθηκεύεται σε δεξαμενές. Η συλλογή και η αφαλάτωση του νερού είναι αναγκαία, καθώς, ανά πάσα στιγμή ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας μπορεί να μολυνθεί με αλμυρό νερό, κάτι το οποίο θα το καθιστούσε μη εκμεταλλεύσιμο. Τα 'γκρι' νερά από τα μπάνια συλλέγονται και ανακυκλώνονται, ενώ χρησιμοποιούνται και τουαλέτες κομποστοποίησης. Τέλος δεν υπάρχει κεντρική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Αντιθέτως, υπάρχει μια σειρά μικρότερων μονάδων που απαιτεί μικρή κατανάλωση ενέργειας.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου