ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ως θέμα της συγκεκριμένης μελέτης είναι η δημιουργία ενός νέου κτιρίου βιβλιοθήκης που προορίζεται για την πόλη του Βόλου. Η εγκατάλειψη του υπάρχοντος κτιρίου βιβλιοθήκης γίνεται επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να στεγάσει τις συνεχώς αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και να αξιοποιήσει τη χρήση νέων τεχνολογιών και μέσων. Συνεπώς, το νέο κτίριο θα πρέπει πρωτίστως να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Βέβαια, ο στόχος του δεν είναι μονοδιάστατος. Οφείλει, παράλληλα, να εντάσσεται ομαλά στον αστικό ιστό, έχοντας όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός κτιρίου δημόσιας χρήσης. Για το λόγο αυτό, βασική φιλοδοξία της προσέγγισης ήταν η παράλληλη δημιουργία ενός ελεύθερου δημόσιου χώρου, σε ένα εξαιρετικά πυκνοδομημένο ιστό με ιδιαίτερη συμφόρηση, ο οποίος θα αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη στον περιπατητή.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Η Κάρλα είναι μία μικρής έκτασης λίμνη που χωροθετείται στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας ανάμεσα στις πόλεις της Λάρισας και του Βόλου. Σε προηγούμενες δεκαετίες η λίμνη αποξηράνθηκε με σκοπό τη δημιουργία κτηνοτροφικών και γεωργικών εκτάσεων. Ωστόσο, η πολιτική που ακολουθήθηκε θεωρήθηκε, εκ των υστέρων, λανθασμένη. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, γίνεται μία προσπάθεια επαναφοράς του χαμένου υγροβιότοπου και της βιοποικιλότητας της περιοχής. Έτσι, κατασκευάστηκε ταμιευτήρας, ο οποίος σε συνδυασμό με τα φυσικά και γεωγραφικά όρια [βουνά, λόφους] θα δημιουργούσε μία τεχνητή λίμνη, η οποία θα αναδιαμόρφωνε και τον χαρακτήρα της περιοχής.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η δημιουργία ενός περιπτέρου, το οποίο θα λειτουργεί ως χώρος στέγασης εκθέσεων. Το σημείο που προβλέπεται να εγκατασταθεί είναι η πλατεία Ναβαρίνου η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό αλλά κυρίως από τα αρχαιολογικά ευρήματα που προέκυψαν ύστερα από ανασκαφές και βρίσκονται σε ύψος χαμηλότερο από αυτό της πλατείας. Ο αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται σε επαφή με την πλατεία και περιβάλλεται από πολυκατοικίες και υψηλά κτίρια αποτελούσε το παλάτι του βασιλιά Γαλέριου κατά τον 4ο αιώνα.