ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το συγκεκριμένο έργο, αφορά τη συμμετοχή σε έναν διαδικτυακό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Σκοπός ήταν ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση ενός χώρου συνολικού εμβαδού 50 τ.μ. που να καλύπτει όλες τις ανάγκες στέγασης ενός καταστήματος της κατηγορίας. Αντικειμενικός στόχος του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία ενός ζεστού, ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος για τον επισκέπτη - καταναλωτή, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να είναι ασθενής, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ψυχολογία με την οποία επισκέπτεται και αντιμετωπίζει το χώρο. Η επιλογή των χρωμάτων, αλλά κυρίως των υλικών και του φωτισμού έχει σκοπό να αποδώσει τις κατάλληλες αντιθέσεις και ποιότητες, ώστε να επιτύχει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 


Ταυτόχρονα, γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης των αναλογιών του χώρου, ο οποίος έχει διαστάσεις 13*4 μέτρα περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έκτασης [9*4 μέτρα] καταλαμβάνει ο βασικός χώρος του φαρμακείου, ενώ ο υπόλοιπος καλύπτει τις υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως η αποθήκη, ένας χώρος εργασίας και μία τουαλέτα. Για την ενίσχυση, λοιπόν, της συγκεκριμένης αναλογίας διαστάσεων επιλέγεται η χρήση γραμμικών περσίδων, δύο χρωμάτων, σε όλο το μήκος και ύψος του χώρου. Οι συγκεκριμένες περσίδες, με τα απαιτούμενα κενά, που και αυτά με τη σειρά τους ακολουθούν μία γραμμική, κατά μήκος λογική, χρησιμοποιούνται και ως ράφια για την έκθεση και την τοποθέτηση των προϊόντων.


Η χρήση των εγκάρσιων δοκαριών - πλαισίων ανά συγκεκριμένα διαστήματα χρησιμεύει, ώστε, να παρέχονται τα απαραίτητα κενά και να μην καταστεί κουραστική η συνεχής επανάληψη του ίδιου μοτίβου. Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιηθούν και για τη δημιουργία θεματικών ενοτήτων, ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των προϊόντων. Ο κρυφός φωτισμός στις ακμές των συγκεκριμένων δοκαριών, καθώς και στους τοίχους πίσω από τις περσίδες, συντελεί στην αποτελεσματικότερη ανάδειξη των προϊόντων και των στοιχείων του χώρου, αλλά και στην αντίληψη του όγκου και το μεγέθους του χώρου.

Επιπλέον, επειδή το πλάτος του εναπομείναντα χώρου του καταστήματος είναι, ήδη, μικρό [λίγο μεγαλύτερο από 3 μέτρα], επιλέγουμε
 συνειδητά να μην τοποθετήσουμε περαιτέρω αντικείμενα, οποιουδήποτε είδους, στο εσωτερικό του. Κάτι τέτοιο, πιθανότατα, θα είχε ως συνέπεια να τον γεμίσει οπτικά δίνοντας την αίσθηση στον πελάτη ενός κουραστικού και αποπνικτικού χώρου, κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Αντιθέτως, πρόθεση μας είναι ο χρήστης του χώρου μετά την είσοδο του στο κατάστημα να ακολουθεί μία πορεία χωρίς εμπόδια, όπου δεξιά και αριστερά του, σε πολύ μικρή απόσταση θα εκτίθενται τα υποψήφια προϊόντα προς πώληση. Η πορεία του θα καταλήγει στο βάθος του χώρου, όπου βρίσκεται ο φαρμακοποιός, με τον οποίο έχει συνεχή οπτική επαφή, και αναμένει να τον εξυπηρετήσει. 


Ο χώρος, όπου βρίσκεται ο φαρμακοποιός, καθώς και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά δωμάτια χωρίζονται διακριτά από τον υπόλοιπο χώρο του καταστήματος. Ο τοίχος που τοποθετείται στο συγκεκριμένο σημείο έχει σκοπό να καθορίσει ένα σαφές όριο μεταξύ δημόσιου και ημιδημόσιου χώρου. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ανατρέπει τη σύνηθες λογική ανάπτυξης των φαρμακείων, όπου πάγκοι και ράφια υπεργεμάτα με προϊόντα είναι άναρχα τοποθετημένα σε κάθε ελεύθερο σημείο τους, με μη αποσαφηνισμένα όρια για την κίνηση των πελατών και με τη δημιουργία αισθήματος κορεσμού από την πληθώρα των προϊόντων. Αντιθέτως, στη συγκεκριμένη προσέγγιση, δημιουργείται αρκετός ελεύθερος χώρος στο κέντρο του καταστήματος, παρά το μικρό μέγεθός του. Στην αποφόρτιση του χώρου συμβάλλουν και οι περσίδες - ράφια, οι οποίες επιλέγονται να μην γεμίσουν με υπερβολικό αριθμό προϊόντων, καθώς αυτό θα αποδυνάμωνε παράλληλα και τη γραμμική αίσθηση που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε.


Όσο αφορά τη διαμόρφωση της εξωτερικής όψης ακολουθεί την ίδια λογική με τον εσωτερικό σχεδιασμό. Χρησιμοποιείται πλαίσιο, ίδιου σχήματος και μεγέθους με αυτά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του καταστήματος, το οποίο περιβάλλει την εξ ολοκλήρου γυάλινη επιφάνεια που αποτελεί τη βιτρίνα του καταστήματος. Η επιλογή της εκτεταμένης γυάλινης επιφάνειας γίνεται με σκοπό να επιτευχθεί η διαπερατότητα της κατασκευής και να επιτραπεί η οπτική επαφή των περαστικών μέχρι το βάθος της.Χρονολογία: 03.2013

Αρχιτεκτονική Ομάδα: Δημήτρης Δαγκής, Λεωνίδας Τσιχριτζής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου