2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Αν και ο προσδιορισμός της έννοιας των υγροτόπων αμφισβητείται, η σημασία τους για το περιβάλλον και τους ανθρώπους είναι σίγουρα αδιαμφισβήτητη. Ως υγρότοποι χαρακτηρίζονται περιοχές με συγκέντρωση νερού, μόνιμη ή εποχιακή, και βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ των χερσαίων και υδάτινων συστημάτων. Συνεπώς,  ως υγρότοποι αναφέρονται τα ποτάμια, τα δέλτα και οι εκβολές των ποταμών, τα έλη, οι λίμνες, τεχνητές ή φυσικές, οι λιμνοθάλασσες και οι πηγές. Η σπουδαιότητα των υγροτόπων, όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη, οδήγησε στην μελέτη τους και στη θέσπιση μέτρων για την προστασίας τους, σε παγκόσμιο επίπεδο.