GRAYLINGWELL [ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ]

Στην περιοχή Graylingwell της Μεγάλης Βρετανίας, όπου στεγάζονταν μέχρι πρόσφατα νοσοκομειακές μονάδες πρόκειται να αναπτυχθεί μια κοινότητα μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2019, όποτε, και αναμένεται να ολοκληρωθεί. Η έκταση των 35 εκταρίων θα μετατραπεί σε μία περιοχή αμιγώς κατοικιών περιλαμβάνοντας 750-800 διαμερίσματα καθώς και κτίρια εμπορικής και δημόσιας χρήσης συνολικής έκτασης 5.760 τ.μ. και 2.000 τ.μ. αντίστοιχα. Η πρώτη φάση της κατασκευής που περιλαμβάνει 110 κατοικίες έχει ήδη ολοκληρωθεί. Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πάνω από 40% σε σχέση με τις συμβατικές κατοικίες. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί μέσω του κατάλληλου αρχικού σχεδιασμού και της ανάλυσης του μικροκλίματος της περιοχής.

[Εικόνα 1] Σχεδίο ανάπτυξης της κοινότητας στο Graylingwell

Η βέλτιστη θερμομόνωση του κελύφους και η ελαχιστοποίηση των διαρροών αέρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, συνεπώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις συγκεκριμένες παραμέτρους. Οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν u-value=0,17 W/m²K, οι οροφές 0,13 W/m²K και τα δάπεδα 0,15 W/m²K. Στα ανοίγματα τοποθετούνται τριπλοί υαλοπίνακες με u-value=1,5 W/m²K, οι οποίοι παρέχουν τη μέγιστη θερμομόνωση επιτρέποντας την ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει στους εσωτερικούς χώρους, αλλά όχι και τη ηλιακή θερμότητα. Αντίστοιχα, οι διαρροές αέρα περιορίζονται σε 3 κυβικά μέτρα φρέσκου αέρα για κάθε τετραγωνικό μέτρο εσωτερικού χώρου ανά ώρα.

Επιπλέον, ο κατάλληλος προσανατολισμός των κτιρίων και η δημιουργία ηλιακών θερμοκηπίων στις νότιες όψεις τους, συνεισφέρουν στη μεγιστοποίηση των ηλιακών κερδών κατά τη χειμερινή περίοδο. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται σημαντικά η ανάγκη για θέρμανση, καθώς και για τεχνητό φωτισμό, ενώ η ύπαρξη του απαραίτητου σκιασμού αποτρέπει την υπερθέρμανση των εσωτερικών χώρων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη δημιουργία εσωτερικού περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας, συντελεί και ο αερισμός των εσωτερικών χώρων. Ο αερισμός πραγματοποιείται με φυσικό τρόπο την καλοκαιρινή περίοδο και με μηχανολογική υποστήριξη τον υπόλοιπο χρόνο. Το σύστημα αερισμού χρησιμοποιεί θερμικό εναλλάκτη για την αξιοποίηση της αποβαλλόμενης θερμότητας.

Η επίτευξη μηδενικού ετήσιου ισοζυγίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προϋποθέτει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών που καταλαμβάνει συνολική έκταση 15.000 τ.μ. εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή ενέργειας [εικόνα 2]. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ συνεισφέρει κατά 70% στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα, ηλιακοί συλλέκτες αξιοποιούνται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Το υπόλοιπο 30% στη μείωση των εκπομπών οφείλεται στη μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας που παρέχει τη θέρμανση της κοινότητας. Οι συνηθισμένες μονάδες συμπαραγωγής έχουν σημαντικές απώλειες ενέργειας, καθώς το 70% της εισερχόμενης ενέργειας χάνεται με τη μορφή θερμότητας. Στη συγκεκριμένη μονάδα δε συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς χάνεται μόλις το 15% της ενέργειας που καταναλώνεται. Η υπόλοιπη διοχετεύεται στην κοινότητα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της μονάδας προέρχεται από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών.

[Εικόνα 2] Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών στις οροφές των κτιρίων με νότιο προσανατολισμό συμβάλλει εκτός από την παραγωγή ενέργειας και στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μελέτη και για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, η οποία φθάνει ως και το 50%. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, συλλέγονται τα γκρι νερά [1] καθώς και το νερό της βροχής και επαναχρησιμοποιούνται σε δευτερεύουσες λειτουργίες. Παράλληλα, εγκαθίσταται εξοπλισμός χαμηλής κατανάλωσης νερού, όπως αποδοτικά πλυντήρια ρούχων και πιάτων, βρύσες χαμηλής ροής και καζανάκια διπλής ροής. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομούνται περισσότερα από 100 λίτρα νερού ανά άτομο ημερησίως. Όσο αφορά τις μετακινήσεις, για τη μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων προβλέπεται η ανάπτυξη ενός δικτύου αειφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται οι μετακινήσεις με τα πόδια ή το ποδήλατο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής στοχεύεται να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να έχουν χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια [εικόνα 3]. Υπολογίζεται, ότι θα έχουν τουλάχιστον 50% λιγότερη εμπεριεχόμενη ενέργεια και εμπεριεχόμενο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με τα υλικά κατασκευής ενός συμβατικού κτιρίου. Παράλληλα, στοχεύετε το 30% των απαραίτητων υλικών να προέρχεται από επαναχρησιμοποίηση, το 80% των ξύλινων προϊόντων να προέρχεται από πιστοποιημένη ανακυκλωμένη ξυλεία [FSC] και το 40% των υλικών να προέρχεται από απόσταση μικρότερης των 50 χιλιομέτρων.

[Εικόνα 3] Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των κτιρίων είτε προέρχονται από ανακύκλωση είτε επαναχρησιμοποιούνται

Τέλος, προβλέπεται η διαχείριση και ανακύκλωση των απορριμμάτων και των αποβλήτων, καλύπτοντας τις απαιτήσεις που έχει θέσει η βρετανική κυβέρνηση για μείωση τους τουλάχιστον κατά 30%. Ωστόσο, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται τόσο η ευαισθητοποίηση των χρηστών για τα περιβαλλοντικά θέματα όσο και η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών, όπως κατάλληλος χώρος σε κάθε κατοικία για την αποθήκευση των απορριμμάτων που μπορούν να ανακυκλωθούν.
[1] Ως 'γκρι' νερά [graywater] χαρακτηρίζονται τα ύδατα που προέρχονται από οικιακές δραστηριότητες όπως από το πλύσιμο των ρούχων και πιάτων καθώς και από το μπάνιο. Τα νερά αυτά, ύστερα από μικρή επεξεργασία μπορούν να τροφοδοτήσουν δευτερεύουσες δραστηριότητες όπως τα καζανάκια των τουαλετών και η άρδευση. Τα 'μαύρα' νερά [blackwater] διαφέρουν από τα 'γκρι' νερά, διότι περιέχουν ανθρώπινα απόβλητα και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου