ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ - 10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένα παγκόσμιο κίνημα 'πράσινων' ουρανοξυστών, στο οποίο συμμετέχουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί, προγραμματιστές, πελάτες αλλά και κυβερνήσεις βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα κτίρια αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον των υψηλών κατασκευών, χρησιμοποιώντας αειφορικές τεχνολογίες σε μία νέα κλίμακα. Ωστόσο, η έννοια ουρανοξύστης, τις περισσότερες φορές, σημαίνει σπατάλη ενέργειας, πόρων, υλικών αλλά και χρημάτων. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την αειφορική λογική, η οποία προωθεί κατασκευές σύμφωνα με τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες και με γνώμονα το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 10 παραδείγματα κατασκευών από την Ασία, την Ευρώπη και τη Β. Αμερική, οι οποίες, παρά το μέγεθος τους, στοχεύουν στον αειφορικό σχεδιασμό και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.1. 340 on the Park, Σικάγο, Η.Π.Α.
Ο ουρανοξύστης κατοικιών που εκτείνεται σε 62 ορόφους με συνολικό ύψος 205 μέτρα σχεδιάστηκε από την αρχιτεκτονική ομάδα 'Solomon Cordwell Buenz & Associates' και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2007. Αποτέλεσε τον πρώτο πύργο κατοικιών των μεσοδυτικών πολιτειών που έλαβε την αργυρή πιστοποίηση από το LEED για τη αειφορικό σχεδιασμό του. Ανάμεσα στα στοιχεία που ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό είναι ένας μεγάλος χειμερινός κήπος για τους κατοίκους του, ο οποίος βρίσκεται στον 25ο όροφο του κτιρίου. Παράλληλα, οι κάτοικοί του έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν χαμηλούς λογαριασμούς στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κάτι το οποίο οφείλεται στο πολύ καλά θερμομονωμένο κέλυφος, στη χρήση αποδοτικών συστημάτων και στη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του νερού της βροχής. Τέλος, παρέχεται πολύ καλή σύνδεση του κτιρίου με την υπόλοιπη πόλη μέσω του συστήματος πεζοδρόμων.2. Burj al-Taqa, Ντουμπάι, Η.Α.Ε.
Το Burj al-Taqa, γνωστό και ως 'πύργος ενέργειας του Ντουμπάι', είναι ένα ουρανοξύστης ύψους 61 μέτρων. Βρίσκεται μέχρι στιγμής στη διαδικασία σχεδιασμού και μελέτης, με την κατασκευή του να μην αναμένεται να ξεκινήσει πριν τα μέσα του 2013. Βασικός στόχος του έργου αποτελεί η παραγωγή ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης στο κέλυφός του συστημάτων για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για το λόγο αυτό αναμένεται να περιλαμβάνει μία ανεμογεννήτρια μεγάλου μεγέθους με κατακόρυφο άξονα περιστροφής στην οροφή του καθώς και φωτοβολταϊκούς ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή και το κέλυφος του που θα ξεπερνούν σε έκταση τα 15.000 τ.μ.3. Hearst Tower, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.
Η κατασκευή του ουρανοξύστη γραφείων Hearst ολοκληρώθηκε το 2006 έχοντας 46 ορόφους και συνολικό ύψος 182 μέτρα. Είναι σχεδιασμένος από την αρχιτεκτονική ομάδα 'Foster+Partners' και αποτελεί τον πρώτο ουρανοξύστη της πόλης της Νέας Υόρκης που έλαβε τη χρυσή πιστοποίηση του LEED. Το 85% του χάλυβα που χρησιμοποιήθηκε για τον σκελετό του κτιρίου προήλθε από ανακύκλωση. Το ίδιο συνέβη και με το υλικό των δαπέδων στο εσωτερικό του κτιρίου καθώς και με τις πλάκες οροφής του. Όσο αφορά την κατασκευή του εξωτερικού κελύφους σε σχήμα διαμαντιού, δεν έγινε μόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και για λειτουργικούς. Με αυτή τη δομή απαιτούνται λιγότεροι δοκοί χάλυβα για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ακαμψία, ενώ διευκολύνει και την είσοδο του φυσικού φωτός στο εσωτερικό του κτιρίου. Παράλληλα, το νερό της βροχής συλλέγεται από την οροφή του κτιρίου και αποθηκεύεται σε μία δεξαμενή χωρητικότητας 53 κυβικών μέτρων, τοποθετημένη στο υπόγειο του, με σκοπό να επαναχρησιμοποιηθεί. Η ποσότητα του νερού που συλλέγεται κάθε χρόνο είναι αρκετή για να καλύψει περίπου το 50% των αναγκών του κτιρίου. Τέλος, το κτίριο απαιτεί 26% λιγότερη ενέργεια για τη λειτουργία του σε σχέση με τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις δόμησης της Νέας Υόρκης.4. CIS Tower, Μάντσεστερ, Η.Β.
Ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης με ύψος 118 μέτρα κατασκευάστηκε το 1962 από τους αρχιτέκτονες G. Tait και G. Hay. Ωστόσο, το 2006 αποφασίστηκε μία εκτεταμένη ανακαίνιση του κτιρίου. Ανάμεσα στις βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών στις όψεις του κτιρίου, συνολικής ισχύος 575,5 kWp. Οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες αντικατέστησαν μέρος από το φθαρμένο υλικό των όψεων, ενώ έχουν τη δυνατότητα να παράγουν περίπου 180.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, η οποία και παρέχεται στο δίκτυο. Η συγκεκριμένη μελέτη υλοποιήθηκε από την Arup και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αποτέλεσε την κατασκευή με τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών σε όψη κτιρίου γραφείων στην Ευρώπη. Επιπλέον, στην οροφή του κτιρίου υπάρχουν 24 ανεμογεννήτριες, μικρού σχετικά μεγέθους, οι οποίες παράγουν το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται το κτίριο. Το συνολικό κόστος της ανακαίνισης άγγιξε τα 7 εκατομμύρια ευρώ.5. Lighthouse Tower, Ντουμπάι, Η.Α.Ε.
Ο ουρανοξύστης Lighthouse αναμένεται να αποτελέσει το διεθνές οικονομικό κέντρο της πόλης του Ντουμπάι από το 2013, όποτε και αναμένεται να ολοκληρωθεί. Είναι σχεδιασμένος από την αρχιτεκτονική ομάδα 'Atkins', ενώ εκτείνεται σε 64 ορόφους καταλαμβάνοντας το συνολικό ύψος των 402 μέτρων. Βασικός στόχος της κατασκευής αποτελεί η μείωση του αποτυπώματος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αποτελείται από 2 ανεξάρτητους πύργους, οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους από το 10ο όροφο μέχρι το ύψος των 300 μέτρων περίπου. Από εκεί και πάνω υπάρχουν 3 ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα περιστροφής μεγάλου μεγέθους. Η κάθε ανεμογεννήτρια έχει διάμετρο 29 μέτρα και ισχύ 225 kWp, ενώ είναι σε θέση να παράξει περίπου 600 MWh ενέργειας ετησίως. Επιπλέον, 4.000 φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες θα εγκατασταθούν στο κέλυφος του κτιρίου, το οποίο θα καταναλώνει 65% λιγότερη ενέργεια και 40% λιγότερο νερό συγκριτικά με ένα συμβατικό κτίριο αντίστοιχου μεγέθους και λειτουργίας.6. Bank of America Tower, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.
Ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης, σχεδιασμένος από την αρχιτεκτονική ομάδα 'COOKFOX Architects', αποτελεί το τρίτο υψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης με 55 ορόφους και συνολικό ύψος 365 μέτρα. Ολοκληρώθηκε το 2009 και στοίχησε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ. Βασικός στόχος της κατασκευής ήταν η μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η επίτευξη πλατινένιας πιστοποίησης LEED. Για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο θερμομονώνεται πολύ καλά το κέλυφος του κτιρίου και εγκαθίστανται υαλοπίνακες υψηλής αποδοτικότητας που περιορίζουν τις διαρροές θερμότητας. Αισθητήρες, τοποθετημένοι στους εσωτερικούς χώρους, θέτουν σε λειτουργία το σύστημα αερισμού όταν διαπιστώσουν ότι η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα είναι μεγαλύτερη του φυσιολογικού. Παράλληλα, χρησιμοποιείται αποδοτικός εξοπλισμός για τη μείωση της κατανάλωσης νερού. Ο αποδοτικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με την επαναχρησιμοποίηση του νερού της βροχής εξοικονομεί 30.000 κυβικά μέτρα νερού καθώς και 65 τόνους εκπομπώνδιοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Τέλος, εντός του κτιρίου υπάρχει και μία μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας, ισχύος 4,6 MWp, η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ενέργεια που θα χανόταν κατά τη μεταφορά από τις κεντρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας στο κτίριο.7. Pearl River Tower, Γκουανγκζού, Κίνα
Ο πύργος γραφείων στην πόλη Γκουανγκζού της νοτιοανατολικής Κίνας αποτελείται από 71 ορόφους και έχει συνολικό ύψος 310 μέτρα. Είναι σχεδιασμένος από τους αρχιτέκτονες Adrian Smith και Gordon Gill και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2011. Το συγκεκριμένο κτίριο έθεσε νέα πρότυπα στην κατασκευή ουρανοξυστών. Επρόκειτο για ένα κτίριο υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο και θα εκμεταλλεύεται για την παραγωγή ενέργειας. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του έγιναν με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και την παραγωγή ενέργειας. Ανεμογεννήτριες, ηλιακοί συλλέκτες και φωτοβολταϊκοί συλλέκτες συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας, ενώ τα συστήματα κλιματισμού και αερισμού είναι υψηλής αποδοτικότητας και διαστασιολογημένα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του κτιρίου. Το κτίριο θεωρείται η πιο ενεργειακά αποδοτική κατασκευή αυτού του μεγέθους παγκοσμίως και εντάσσεται στην προσπάθεια της Κίνας για μείωση των εκπομπών της σε διοξείδιο του άνθρακα κατά 40-45% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005.8. Bahrain World Trade Center, Μανάμα, Μπαχρέιν
Το παγκόσμιο κέντρο εμπορίου στο Μπαχρέιν εκτείνεται σε έναν ουρανοξύστη 50 ορόφων και συνολικού ύψους 240 μέτρων. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2008, ενώ το σχεδιασμό του επιμελήθηκε η αρχιτεκτονική ομάδα 'Atkins'. Αποτελεί τον πρώτο ουρανοξύστη παγκοσμίως στο κέλυφος του οποίου εγκαταστάθηκαν ανεμογεννήτριες μεγάλου μεγέθους. Αναπτύσσεται σε  δύο ανεξάρτητους πύργους, οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με τρείς γέφυρες. Σε κάθε γέφυρα είναι εγκατεστημένη μία ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα περιστροφής και ισχύος 225 kWp. Η κάθε ανεμογεννήτρια έχει διάμετρο 29 μέτρα και είναι σε θέση να παράξει περίπου 400 MWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως εκμεταλλευόμενη τους ανέμους με βόρειο προσανατολισμό που προέρχονται από τον Περσικό Κόλπο. Οι δύο πύργοι είναι τοποθετημένοι σε σχήμα V μεταξύ τους, κάτι το οποίο συντελεί στην αύξηση της ταχύτητας του διερχόμενου αέρα και κατά συνέπεια στην αύξηση της παραγόμενης ενέργειας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη διάταξη έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται σε σχεδόν απόλυτο βαθμό τους ανέμους, η διεύθυνση των οποίων δεν αποκλίνει περισσότερο από 45° στην κατεύθυνση των ανεμογεννητριών. Συνεπώς, οι ανεμογεννήτριες είναι σε θέση να παράγουν το 11-15% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου.9. Asia Square, Σιγκαπούρη
Η συγκεκριμένη κατασκευή που είναι σχεδιασμένη από τις αρχιτεκτονικές ομάδες 'Denton Corker Marshall' και 'Architect 61' αποτελείται από 2 ουρανοξύστες 221 και 229 μέτρων. Είναι ένα συγκρότημα μικτών χρήσεων που περιλαμβάνει χώρους εμπορίου, γραφεία καθώς και ένα ξενοδοχείο πολυτελείας. Ο ένας ουρανοξύστης έχει ήδη ολοκληρωθεί από το 2011, ενώ ο δεύτερος αναμένεται να είναι έτοιμος μέχρι το τέλος του 2013. Ο σχεδιασμός του κτιρίου περιλαμβάνει αρκετά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τον αειφορικό του χαρακτήρα. Αναμένεται να περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών σε οροφή κτιρίου στη Σιγκαπούρη, καθώς επίσης και την πρώτη μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας που λειτουργεί με βιοντίζελ σε κτίρια τέτοιου είδους. Επιπλέον, ο σχεδιασμός του κτιρίου ενσωματώνει στοιχεία για την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως βέλτιστη θερμομόνωση του κελύφους και αποδοτικό εξοπλισμό. Το κτίριο έλαβε την πλατινένια πιστοποίηση LEED του 'Συμβουλίου Πράσινων κτιρίων των Ηνωμένων Πολιτειών' [USGBC], αποτελώντας ένα από το πιο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια της Ασίας.10. The New York Times Building, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.
Ο ουρανοξύστης που στεγάζει τα γραφεία της ομώνυμης εφημερίδας αλλά και άλλων εκδοτικών οίκων καθώς και ορισμένα εμπορικά καταστήματα είναι σχεδιασμένος από τον αρχιτέκτονα Renzo Piano. Εκτείνεται σε 52 ορόφους και συνολικό ύψος 328 μέτρων, ενώ η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2007. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του ενσωματώθηκαν πολλά χαρακτηριστικά με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η ενεργειακή του αποδοτικότητα. Το κέλυφος του κτιρίου είναι πολύ καλά θερμομονωμένο, ενώ οι εκτεταμένες γυάλινες επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τη μέγιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτός, αποτελούνται από υαλοπίνακες υψηλής αποδοτικότητας. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται κεραμικές ράβδοι, ως σκίαστρα, για την αποφυγή της άμεσης διείσδυσης της ηλιακής ακτινοβολίας στο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτό, έχει ως συνέπεια την ελαχιστοποίηση των αναγκών για ψύξη των εσωτερικών χώρων. Παράλληλα, μηχανοκίνητα σκίαστρα, που ελέγχονται από αισθητήρες, συντελούν στη μείωση της αντανάκλασης. Με παρόμοιο τρόπο επιτυγχάνεται και ο φυσικός δροσισμός της κατασκευής όταν ο εξωτερικός αέρα έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τον εσωτερικό. Οι λαμπτήρες φθορισμού που χρησιμοποιούνται, ρυθμίζουν αυτόματα την έντασή τους ανάλογα με την ποσότητα φωτισμού που απαιτείται κάθε φορά, καταναλώνοντας περίπου 30% λιγότερη ενέργεια. Επιπλέον, μια μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας που λειτουργεί με φυσικό αέριο και βρίσκεται μέσα στο κτίριο παρέχει το 40% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, και η θερμότητα που χάνεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν μένει ανεκμετάλλευτη, αλλά αξιοποιείται στη θέρμανση και την ψύξη της κατασκευής. Όσο αφορά τα υλικά κατασκευής, το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανακυκλωμένα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του χάλυβα, το 95% του οποίου προέρχεται από τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Τέλος, η απουσία υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε συνδυασμό με την παροχή εσωτερικού χώρου αποθήκευσης ποδηλάτων, προωθεί τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του ποδηλάτου για τη μετακίνηση των εργαζομένων.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου