ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ - 10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένα παγκόσμιο κίνημα 'πράσινων' ουρανοξυστών, στο οποίο συμμετέχουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί, προγραμματιστές, πελάτες αλλά και κυβερνήσεις βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα κτίρια αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον των υψηλών κατασκευών, χρησιμοποιώντας αειφορικές τεχνολογίες σε μία νέα κλίμακα. Ωστόσο, η έννοια ουρανοξύστης, τις περισσότερες φορές, σημαίνει σπατάλη ενέργειας, πόρων, υλικών αλλά και χρημάτων. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την αειφορική λογική, η οποία προωθεί κατασκευές σύμφωνα με τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες και με γνώμονα το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 10 παραδείγματα κατασκευών από την Ασία, την Ευρώπη και τη Β. Αμερική, οι οποίες, παρά το μέγεθος τους, στοχεύουν στον αειφορικό σχεδιασμό και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

GRAYLINGWELL [ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ]

Στην περιοχή Graylingwell της Μεγάλης Βρετανίας, όπου στεγάζονταν μέχρι πρόσφατα νοσοκομειακές μονάδες πρόκειται να αναπτυχθεί μια κοινότητα μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2019, όποτε, και αναμένεται να ολοκληρωθεί. Η έκταση των 35 εκταρίων θα μετατραπεί σε μία περιοχή αμιγώς κατοικιών περιλαμβάνοντας 750-800 διαμερίσματα καθώς και κτίρια εμπορικής και δημόσιας χρήσης συνολικής έκτασης 5.760 τ.μ. και 2.000 τ.μ. αντίστοιχα. Η πρώτη φάση της κατασκευής που περιλαμβάνει 110 κατοικίες έχει ήδη ολοκληρωθεί. Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πάνω από 40% σε σχέση με τις συμβατικές κατοικίες. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί μέσω του κατάλληλου αρχικού σχεδιασμού και της ανάλυσης του μικροκλίματος της περιοχής.