ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Οι εκπομπές άνθρακα [εικόνες 1, 2] έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Guardian, αυξάνοντας τις αμφιβολίες για το αν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί η επικίνδυνη κλιματική αλλαγή. Οι εκπομπές άνθρακα από την ενεργειακή κατανάλωση έχουν αυξηθεί κατά 48% από το 1992, όταν έγινε η πρώτη Σύνοδος για τη Γη στο Ρίο. Σύμφωνα με την αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία για την Ενέργεια (Energy Information Administration), το 2010 εκπέμφθηκαν 31,8 δισεκατομμύρια τόνοι άνθρακα από την κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό αποτελεί αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με το 2009, σαφώς υψηλότερη, από τις σχετικές προβλέψεις του οργανισμού για την ίδια χρονιά.

[Εικόνα 1] Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο παγκοσμίως

[Εικόνα 2] Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο την περίοδο 1960-2008 στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Η αυξανόμενη χρήση ορυκτών καυσίμων είναι πιθανό να επιφέρει αύξηση της μέσης θερμοκρασίας μεγαλύτερη από 2°C μέχρι το 2050. Η συγκεκριμένη θερμοκρασία θεωρείται από τους επιστήμονες ως όριο ασφαλείας, πέραν της οποίας η κλιματική αλλαγή θα καταστεί επικίνδυνη και μη αναστρέψιμη. Στα νέα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την Ενέργεια, επισημαίνεται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ύστερα από μια σύντομη πτώση λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ύφεσης του 2008. Αυτή η αύξηση πραγματοποιήθηκε παρά την πολυδιαφημισμένη στροφή, από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο από σχιστόλιθο, που έχει κυριαρχήσει την αμερικανική οικονομία ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα, που το 2006 ξεπέρασε τις ΗΠΑ και κατέστη πρώτη στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως, είχε εκπομπές 8,3 δισεκατομμυρίων τόνων το 2010. Η συγκεκριμένη ποσότητα υποδηλώνει αύξηση 15,5% σε σχέση με το 2009 και 240% από το 1992. Αυτά τα στοιχεία καθιστούν την Κίνα υπεύθυνη για περίπου το 25% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα από την κατανάλωση ενέργειας, εκπέμποντας περίπου 48% περισσότερο από τις Η.Π.Α. Αντίθετα, οι εκπομπές άνθρακα στη Μεγάλη Βρετανία έχουν μειωθεί το 2010 κατά 8% σε σχέση με το 1992 και την Πρώτη Σύνοδο του Ρίο [1]. Η Μεγάλη Βρετανία έρχεται, έτσι, στην 10η θέση των συνολικών εκπομπών άνθρακα από την κατανάλωση ενέργειας από την 7η θέση που ήταν το 1992. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να πετύχει τους στόχους 20-20-20. Αυτό αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων ενεργειών, κυρίως των βιοκαυσίμων, στο μείγμα των μεταφορών στο 10% και όλα αυτά μέχρι το 2020.[1] Η σύνοδος του Ρίο άνοιξε το δρόμο για το Πρωτόκολλο του Κιότο του 1997, το οποίο και αποτελεί τη μόνη ολοκληρωμένη διεθνή συνθήκη για τη μείωση των εκπομπών από τις κυβερνήσεις


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου