ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά όπως, λευκές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, αυτοκίνητα κ.α. θα πρέπει να έχουν ετικέτα ενεργειακής απόδοσης όταν διατίθενται προς αγορά ή πώληση. Η ενεργειακή κλάση των συσκευών περιγράφεται με λατινικούς χαρακτήρας από το A έως το G, από τις περισσότερο στις λιγότερο αποδοτικές. Ωστόσο, με την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών έχουν ενταχθεί, σε πολλές περιπτώσεις, και οι βαθμοί Α+, Α++ και Α+++. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψην κατά την αγορά μιας ηλεκτρικής συσκευής, ότι για τις διαφορετικές κατηγορίες συσκευών υπάρχει και διαφορετική ομαδοποίηση της ενεργειακής απόδοσης όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. Η ενεργειακή απόδοση των συσκευών δεν ταυτίζεται αποκλειστικά από την ενεργειακή κλάση, αλλά περιλαμβάνει και επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες παρουσιάζονται στις ετικέτες ενεργειακής απόδοσης.

Ετικέτες ενεργειακής απόδοσης
Οι συγκεκριμένες ετικέτες περιγράφουν την ενεργειακή απόδοση της εκάστοτε ηλεκτρικής συσκευές, προσφέρουν και ορισμένες επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να συντελέσουν στην τελική επιλογή του κατάλληλου προϊόντος. Οι 4 κατηγορίες που χωρίζονται είναι οι εξής:
1. Ενεργειακή κλάση
Η ενεργειακή κλάση της συσκευής περιγράφεται με ένα λατινικό χαρακτήρα, από το A ως το G, και από ένα χρώμα. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής δίνει μία σαφή άποψη για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
2. Λεπτομέρειες της συσκευής
Ανάλογα με το είδος της συσκευής, προσφέρονται επιπλέον λεπτομέρειες του μοντέλου και των υλικών του.
3. Χαρακτηριστικά συσκευής
Σε αυτόν τον τομέα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την συσκευή που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, τη χωρητικότητα, τις επιδόσεις κ.α.
4. Θόρυβος
Αφορά τον θόρυβο που εκπέμπει η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργία της σε decibel

Ψυκτικές συσκευές
Στις ηλεκτρικές συσκευές όπως ψυγεία, καταψύκτες, συντηρητές κρασιών καθώς και στους συνδυασμού αυτών των κατηγοριών, η ενεργειακή τους απόδοση καθορίζεται από την ενέργεια που καταναλώνουν σε ετήσια βάση σε σχέση με τον όγκο τους και το είδους τους [ψύξη - κατάψυξη]. Το όριο μεταξύ ενεργειακής κλάσης Α και Α+ είναι 44 kWh ετησίως μέχρι και την 1η Ιουλίου 2014, ενώ στη συνέχεια θα μειωθεί σε 42.
Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης [εικόνα 2] των ψυκτικών συσκευών περιλαμβάνει:
1. την ενεργειακή κλάση της συσκευής [κλίμακα A+++ - G]
2. την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [kWh]
3. τη χωρητικότητα φρέσκων τροφίμων [L]
4. τη χωρητικότητα κατεψυγμένων τροφίμων [L]
5. το θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της [dB]

[Εικόνα 1] Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης ψυγείου 

Πλυντήρια ρούχων
Στην ενεργειακή ταμπέλα των πλυντηρίων ρούχων που εισήχθηκε το 2010, η ενεργειακή τους κλάση κυμαίνεται από την Α+++ έως και τη D. Σε αυτή τη φάση υπολογίζεται η συνολική ενεργειακή κατανάλωση της συσκευής κατά τη διάρκεια ενός έτους. Συνυπολογίζεται δηλαδή, η ενέργεια που απαιτείται για 220 πλύσεις καθώς και αυτή που απαιτείται όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται και όταν είναι σε κατάσταση αναμονής. Οι 220 πλύσεις αποτελούνται από ένα συνδυασμό διαφορετικών προγραμμάτων. Το 42% [92] των πλύσεων αφορά πλήρες φορτίο στους 60°C, το 29% [64] μερικό φορτίο στους 60°C και το υπόλοιπο 29% [64] μερικό φορτίο στους 40°C. Η ενεργειακή κλάση των πλυντηρίων ρούχων, καθορίζεται σε σχέση με το δείκτη ΕΕΙ που αφορά την ετήσια κατανάλωση ενέργειας. ΕΕΙ=100 αντιστοιχεί με 334 kWh ενέργειας ετησίως [εικόνα 2]. Δηλαδή, ένα πλυντήριο ρούχων ενεργειακής κλάσης Α+++ καταναλώνει λιγότερες από 154 kWh ενέργειας ετησίως.
Οι ετικέτες ενεργειακής απόδοσης που συνοδεύουν τα πλυντήρια ρούχων [εικόνα 3] παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:
1. την απόδοση σε κατηγορίες [A+++ - D]
2. τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ετησίως [kWh]
3. τη ετήσια κατανάλωση νερού [L]
4. τη συνολική χωρητικότητα φορτίου [kg]
5. τη ενεργειακή απόδοση στυψίματος [κλίμακα A-D]
6. τα επίπεδα θορύβου κατά τη διάρκεια του πλυσίματος [dB]
7. τα επίπεδα θορύβου κατά τη διάρκεια του στυψίματος [dB]

[Εικόνα 2] Ενεργειακή κλάση πλυντηρίων ρούχων με βάση το δείκτη ΕΕΙ

[Εικόνα 3] Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης πλυντηρίου ρούχων
Πλυντήρια πιάτων
Η ενεργειακή απόδοση ενός πλυντηρίου πιάτων εξαρτάται από τη χωρητικότητά του σε αριθμό σερβίτσιων. Από το 2010 χρησιμοποιείται ένα σύστημα ενεργειακής απόδοσης το οποίο υπολογίζει την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση της συσκευής σε κατάσταση αναμονής καθώς και για 280 χρήσεις. Για ένα πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 12 σερβίτσιων το ΕΕΙ=100 ισούται με κατανάλωση 462 kWh ενέργειας ετησίως [εικόνα 4].
Επιπλέον η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης των πλυντηρίων πιάτων [εικόνα 5] περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν:
1. την ενεργειακή κλάση του [κλίμακα A+++ - G]
2. την ετήσια κατανάλωση ενέργειας [kWh]
3. την ετήσια κατανάλωση νερού [L]
4. την απόδοση του στεγνώματος [κλίμακα A-G]
5. τη χωρητικότητά του [αριθμός σερβίτσιων]
6. το θόρυβο κατά τη διάρκεια της λειτουργία του [dB]

[Εικόνα 4] Ενεργειακή κλάση πλυντηρίων πιάτων με βάση το δείκτη ΕΕΙ

[Εικόνα 5] Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης πλυντηρίου πιάτων
Κλιματιστικά
Οι ετικέτες των κλιματιστικών μονάδων που είναι μικρότερες από 12 kW περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:
- το μοντέλο
- την ενεργειακή κλάση [κλίμακα A-G]
- την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [πλήρες φορτίο για 500 ώρες λειτουργίας]
- την απόδοση ψύξης [εικόνα 6] με πλήρες φορτίο [kW]
- το δείκτη ενεργειακής απόδοσης κατά τη διάρκεια της ψύξης σε πλήρες φορτίο
- τον τύπο της συσκευής [μόνο ψύξη ή ψύξη και θέρμανση]
- τη λειτουργία ψύξης [αερόψυκτο ή υδρόψυκτο]
- το θόρυβο κατά τη λειτουργία του [dB]
Για τα κλιματιστικά με δυνατότητα θέρμανσης παρέχεται και:
- η απόδοση θέρμανσης [εικόνα 7] με πλήρες φορτίο [kW]
- ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης κατά τη διάρκεια της θέρμανσης σε πλήρες φορτίο

[Εικόνα 6] Ενεργειακή κλάση κλιματιστικών μονάδων για ψύξη σύμφωνα με το συντελεστή απόδοσης EER

[Εικόνα 7]  Ενεργειακή κλάση κλιματιστικών μονάδων για ψύξη σύμφωνα με το συντελεστή απόδοσης COP

Λαμπτήρες
Στις ετικέτες κάθε τύπου λαμπτήρα αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με:
- την ενεργειακή κατηγορία [κλίμακα A-G]
- τη φωτεινή ροή του λαμπτήρα [lumens]
- την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του λαμπτήρα [Watt]
- τη μέση διάρκεια ζωής [H]
Οι λαμπτήρες τύπου led καθώς και οι συμπαγής λαμπτήρες φθορισμού είναι συνήθως Α ενεργειακής κλάσης. Αντίθετα, οι λαμπτήρες αλογόνου είναι ενεργειακής κλάσης C-F και η λαμπτήρες πυρακτώσεως E-G.

Τηλεοράσεις
Το 2012 εισήχθηκε η ενεργειακή ετικέτα για τις τηλεοράσεις. Η ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται μία συσκευή βασίζεται στο δείκτη ενεργειακής απόδοσης [ΕΕΙ], ο οποίος υπολογίζεται από την κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με μία αναφορική κατανάλωση ενέργειας που εξαρτάται από το μέγεθος και την ισχύ της συσκευής. Η αναφορική κατανάλωση ενέργειας καθορίζει το όριο μεταξύ των κατηγοριών F και G, αποτελώντας το 100% [εικόνα 8]. 
Οι ετικέτες ενεργειακής απόδοσης τηλεοράσεων [εικόνα 9] παρέχουν πληροφορίες που αφορούν:
1. την ενεργειακή κλάση [κλίμακα A-G]
2. την ισχύς τους [watt]
3. την ετήσια κατανάλωση ενέργειας [kWh]
4. τη διαγώνιο τους [cm, inch]

[Εικόνα 8] Ενεργειακή κλάση πλυντηρίων πιάτων με βάση το δείκτη ΕΕΙ

[Εικόνα 9] Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης τηλεόρασης
Οχήματα
Η ενεργειακή απόδοση των οχημάτων δεν αφορά την κατανάλωση ενέργειας, αλλά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για κάθε χιλιόμετρο που διανύεται.
Άλλες πληροφορίες που παρέχει η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης οχημάτων [εικόνα 10] είναι:
1. την ενεργειακή κλάση που αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα/χιλιόμετρο [g/km]
2. τη εταιρεία κατασκευής
3. το μοντέλο
4. την έκδοση
5. την κατανάλωση καυσίμου για κάθε 100 χιλιόμετρα σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης [μικτή διαδρομή, πόλη, εκτός πόλης]
6. τον τύπο καυσίμου που χρησιμοποιεί
7. τη χωρητικότητα του κινητήρα [cc]
8. τον τρόπο μετάδοσης της κίνησης

[Εικόνα 10] Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης οχημάτων


1 σχόλιο:

  1. Σας ευχαριστουμε για τις χρησιμοτατες πληροφοριες που μας παρεχετε προκειμενου να καταννοησουμε την χρηση των συσκευων και την συμβολη στην εξοικονομηση ενεργειας και βελτιωσης του τροπου ζωης μας

    ΑπάντησηΔιαγραφή