ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ο τομέας της ιατρικής περίθαλψης αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της κρατικής πρόνοιας και της παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών, ανεξαιρέτως ηλικιακών, κοινωνικών και οικονομικών ομάδων. Παρόλα αυτά, δεν έχουν, όλα τα κομμάτια του πληθυσμού πρόσβαση με την ίδια ευκολία και άνεση στις διάφορες υπηρεσίες ιατρικής μέριμνας και υποστήριξηςΑυτό συμβαίνει για ποικίλους λόγους, αλλά στην περίπτωση της Ελλάδας ξεχωρίζουν δύο. Ο ένας αφορά τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και ο άλλους τους γεωγραφικούς.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Όσον αφορά τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, ο προϋπολογισμός του κράτους για τον τομέα της υγείας μειώνεται συνεχώς, εμφανίζοντας σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Είναι γνωστό, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με τις υπάρχουσες οικονομικές συγκυρίες, ότι πολλές νοσοκομειακές μονάδες υπολειτουργούν σε σημείο που δεν μπορούν να προσφέρουν ούτε τις βασικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Το πρόβλημα θεωρείται άκρως σοβαρό και επικίνδυνο καθώς οι ομάδες ασθενών που πλήττονται περισσότερο από αυτή την κατάσταση είναι αυτές των χαμηλών οικονομικών στρωμάτων και αυτές του ‘υψηλού κινδύνου’. Ως ομάδες υψηλού ιατρικού κινδύνου χαρακτηρίζονται αυτές που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, όπως οι καρκινοπαθείς, οι οροθετικοί, τα άτομα με κινητικά και ψυχοσωματικά προβλήματα κ.α.

Όσον αφορά τους γεωγραφικούς λόγους, αυτοί σχετίζονται άμεσα με την τοπογραφία και τη μορφολογία της χώρας. Η ύπαρξη πολλών οροσειρών αλλά και απομακρυσμένων νησιών δεν ευνοούν τις εύκολες μετακινήσεις του πληθυσμού. Η έλλειψη μεγάλων οδικών αρτηριών καθώς και απουσία τακτικών ακτοπλοϊκών δρομολογίων, στην ουσία απομονώνουν πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, παρόλο που η συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού βρίσκεται στα αστικά κέντρα, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού κατοικεί και σε μικρές κοινότητες και χωριά. Πολλοί από αυτούς τους οικισμούς απέχουν ακόμη και αρκετές ώρες από κάποιο αστικό κέντρο, κατά συνέπεια και από κάποια οργανωμένη, όσο είναι δυνατό, μονάδα ιατρικής περίθαλψης. Εκτός όμως από αυτό, ακόμα και από πόλη σε πόλη ή από νομό σε νομό οι παρεχόμενες νοσοκομειακές εγκαταστάσεις διαφέρουν σημαντικά και δε σχετίζονται απαραίτητα με την πυκνότητα του πληθυσμού. Συνεπώς, περιοχές της χώρας όπως η Αττική, η Μακεδονία και η Θεσσαλία θεωρούνται πιο ευνοημένες όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες σε σχέση με άλλες, όπως η υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, η Θράκη και η Πελοπόννησος.

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός κλινών στο σύνολο των νοσοκομειακών μονάδων ανά περιφέρεια, ο αντίστοιχος πληθυσμός της, καθώς και αριθμός κατοίκων που αναλογεί σε κάθε κλίνη. Τα στοιχεία είναι με βάση δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σε προηγούμενες δεκαετίες έγινε προσπάθεια επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος με τη δημιουργία κέντρων υγείας σε πολλές κωμοπόλεις και μικρούς οικισμούς της χώρας. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή, εκ του αποτελέσματος θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό αποτυχημένη. Τα συγκεκριμένα κέντρα υγείας στην πραγματικότητα δε στελεχώθηκαν ποτέ από το απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό και τελικά εγκαταλείφθηκαν πολλά από αυτά σχεδόν αχρησιμοποίητα, αφήνοντας πίσω τους ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού χωρίς καν την ελάχιστη ιατρική μέριμνα, καθώς και κενές εγκαταστάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα θεωρήθηκε ότι ο βέλτιστος τρόπος για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών ατόμων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές είναι η χρήση κινητών μονάδων ιατρικής περίθαλψης. Με αυτόν τον τρόπο, ομάδες πληθυσμού που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν εύκολα και γρήγορα, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν βασικές αλλά ουσιαστικές ιατρικές υπηρεσίες. Στη ουσία, δηλαδή, δεν πηγαίνει ο ασθενής στο ιατρείο – νοσοκομείο αλλά το αντίστροφο. Βέβαια, κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε περιπτώσεις προληπτικών εξετάσεων αλλά και χρόνιων προβλημάτων αλλά όχι σε περιπτώσεις έκτακτων ιατρικών περιστατικών. Το πλεονέκτημα μιας μονάδας τέτοιου είδους είναι η δυνατότητα της να κινείται εύκολα από περιοχή σε περιοχή και να παρέχει βασικές αλλά αναγκαίες υπηρεσίες σε ομάδες πληθυσμού που για διάφορους λόγους δεν έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες νοσοκομειακές μονάδες. Ιδανικά, θα μπορούσαν πολλές κινητές μονάδες να κυκλοφορούν συνεχώς σε όλη τη χώρα. Μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων μονάδων θα μπορούσαν να καλύψουν μεγαλύτερο εύρος πληθυσμού και ιατρικών αναγκών και σε πιο τακτικά χρονικά διαστήματα.

Σχεδίαση
Η κινητή μονάδα προσαρμόστηκε στις διαστάσεις ενός τρέιλερ φορτηγού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με διαστάσεις 12/2.6/4 μέτρα [μήκος/πλάτος/ύψος]. Το τρέιλερ αυτό έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε νταλίκα, η οποία θα το μεταφέρει από τοποθεσία σε τοποθεσία. Στη συνέχεια η νταλίκα μπορεί να απομακρύνεται και η μονάδα να λειτούργει αυτόνομα, μέχρι τη στιγμή της αποσυναρμολόγησής της. Το ιατρικό προσωπικό που θα στελεχώνει την κινητή μονάδα ιατρικής περίθαλψης μπορεί να προέρχεται από δύο τρόπους. Είτε θα υπάρχει μία ομάδα ιατρών, η οποία θα είναι σταθερή και θα κινείται σε μόνιμη βάση μαζί με τη μονάδα, είτε θα αξιοποιείται το ιατρικό προσωπικό από το κοντινό περιβάλλον, αναλόγως με το σημείο που βρίσκεται κάθε φορά η μονάδα.

Με την παρούσα δομή της, η μονάδα, έχει τη δυνατότητα να στεγάσει ένα οφθαλμιατρείο, ένα οδοντιατρείο, ένα γυναικολογικό ιατρείο, ένα παθολογικό ιατρείο και ένα πλήρως εξοπλισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο. Παράλληλα, περιλαμβάνει και μία μικρή τουαλέτα καθώς και χώρο αναμονής των ασθενών. Ο συνδυασμός όλων αυτών των ιατρικών ειδικοτήτων σε μία μονάδα, γίνεται με γνώμονα της εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου δυνατού πληθυσμού. Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες ειδικότητες διότι θεωρήθηκαν βασικές και αναγκαίες για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ωστόσο, σε μία εναλλακτική κινητή μονάδα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικός συνδυασμός ειδικοτήτων, εξαρτώμενος κάθε φορά από το κοινό που στοχεύει να εξυπηρετήσει.Κατόψεις [Κλειστή - Ανοιχτή]

Πρωτεύων στόχος της ιδέας είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αύξηση ωφέλιμου χώρου του τρέιλερ, το οποίος είναι αρχικά 31,2 τετραγωνικά μέτρα. Μεγαλύτερος ωφέλιμος χώρος συνεπάγεται περισσότερα ιατρεία, καλύτερα οργανωμένα, πιο άνετα και πιο ευχάριστα, τόσο για τα άτομα που εργάζονται σε αυτά, όσο και για τους επισκέπτες-ασθενείς που βρίσκονται μόνο για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της μονάδας. Ύστερα από μελέτη, θεωρήθηκε ως αποτελεσματικότερος τρόπος για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, η αρχική ύπαρξη τριών [3] όγκων, όπου στο στάδιο που το τρέιλερ μετακινείται ο ένας θα βρίσκεται μέσα στον άλλον. Όταν επιλεχθεί το σημείο προσωρινής εγκατάστασης της μονάδας, ο ένας κατακόρυφος τοίχος θα ξεδιπλώνεται σε δύο κομμάτια, με τη βοήθεια υδραυλικών συστημάτων, δημιουργώντας το πάτωμα της μονάδας. Το πάτωμα θα στηρίζεται σε μεταλλικές βάσεις μεταβλητού μήκους, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να ισορροπεί επίπεδα ακόμα και σε μη επίπεδα εδάφη. Στη συνέχεια, οι δύο εσωτερικοί όγκοι [ο τρίτος είναι σταθερός και δεν μετακινείται] κινούνται ευθύγραμμα σε μορφή φυσαρμόνικας πάνω σε γραμμικούς οδηγούς και ράγες και με τη βοήθεια ηλεκτροκίνητου μοτέρ μέχρι την τελική τους θέση. Κατά τη διάρκεια της κίνησής τους παρασέρνουν και τους εσωτερικούς τοίχους καθώς και τον εσωτερικό εξοπλισμό, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους εσωτερικούς χώρους. Με την αξιοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου τριπλασιάζεται, σχεδόν, ο ωφέλιμος χώρος της νταλίκας από 31,2 σε 80 τετραγωνικά μέτρα περίπου.


Στιγμιότυπα ανάπτυξης

Ο χώρος που αποτελεί τον αρχικό ωφέλιμο όγκο της νταλίκας, στεγάζει λειτουργίες που δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης. Οι χώροι αυτοί είναι όσοι έχουν ανάγκη παροχής νερού, δηλαδή ο οδοντίατρος, ο μικροβιολόγος και η τουαλέτα. Η διατήρησή τους σε σταθερό σημείο εξυπηρετεί την εύκολη σύνδεση τους με τις δεξαμενές καθαρού νερού και αποβλήτων που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το πάτωμά τους, στον αποθηκευτικό χώρο στη βάση του τρέιλερ. Στα άκρα αυτού του χώρου επιλέχθηκε να τοποθετηθούν τα ιατρεία και στο κέντρο η τουαλέτα. Η συγκεκριμένη θέση των ιατρείων θα συντελούσε στη σχεδόν συμμετρική τοποθέτηση τους γύρω από ένα διάδρομο, ο οποίος θα γινόταν και η είσοδος της μονάδας και θα αξιοποιείτο και ως χώρος αναμονής των ασθενών-επισκεπτών. Παράλληλα, η τοποθέτηση των ιατρείων στην περίμετρο της μονάδας θα παρείχε σε αυτά το απαιτούμενο φυσικό φως, μειώνοντας την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό.


ΤομέςΓια τη βέλτιστη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων, τοποθετούνται ράφια, ντουλάπια και γραφεία, τα οποία είναι ενσωματωμένα στους τοίχους κατά μήκος της κατασκευής. Οι υπόλοιποι τοίχοι, είτε εσωτερικοί είτε εξωτερικοί δεν έχουν επιπλέον αντικείμενα πάνω τους, εκτός από τους εξωτερικούς που περιλαμβάνουν τα ανοίγματα. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την ανάπτυξη της μονάδας ο συγκεκριμένοι τοίχοι σύρονται ο ένας πάνω στον άλλο μέχρι να λάβουν την τελική τους θέση. Τοποθέτηση αντικειμένων σε αυτά τα στοιχεία θα καθιστούσε την παραπάνω διαδικασία αδύνατη. Στους εσωτερικούς τοίχους υπάρχουν και οι εσωτερικές πόρτες, οι οποίες ωστόσο δεν καταλαμβάνουν επιπλέον πλάτος από αυτό του τοίχο στον οποίο βρίσκονται. Το μοναδικό από τα ιατρεία που δεν έχει κανένα έπιπλο που να καταλαμβάνει επιπλέον όγκο όταν η νταλίκα είναι κλειστή είναι του παθολόγου-παιδίατρου. Με την υπάρχουσα δομή της μονάδας ήταν αναπόφευκτο το γεγονός ότι ένα από τα ιατρεία θα αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα. Ο λόγος που επιλέχθηκε να είναι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι ιδιαίτερα απλός και πειστικός. Ο παθολόγος ή παιδίατρος, ανάλογα με την περίπτωση, είναι το μοναδικό από τα παρεχόμενα ιατρεία το οποίο δεν απαιτεί κάποιο εξοπλισμό μεγάλο βάρους και μεγέθους για να λειτουργήσει. Αντιθέτως, τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί είναι συνήθως φορητά, επαναφορτιζόμενα, ενώ πολλά χωρούν ακόμα και σε μία τσάντα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δε θα μπορούσε ένας απόλυτα κενός χώρος να αξιοποιηθεί ως ιατρείο εάν δεν υπήρχε ουσιαστική λύση. Η λύση που προτείνεται είναι η χρήση πτυσσόμενων επίπλων. Οι τοίχοι που διαμορφώνουν τον συγκεκριμένο χώρο έχουν μελετηθεί να έχουν το απαιτούμενο πλάτος ώστε να μπορούν να έχουν ενσωματωμένο ένα γραφείο και ένα ιατρικό κρεβάτι εξετάσεων. Όταν η νταλίκα είναι κλειστή τα δύο αυτά έπιπλα δεν καταλαμβάνουν καθόλου χώρου, ενώ όταν η νταλίκα πάρει την τελική μορφή της, πτύσσονται και σε συνδυασμό με ορισμένα μεταφερόμενα αντικείμενα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός σχεδόν πλήρους ιατρείου.


Εσωτερικοί χώροι

Μικροβιολογικό εργαστήριο

Μικροβιολογικό εργαστήριο

Οδοντιατρείο

Οφθαλμιατρείο

Γυναικολογικό ιατρείο

Παθολογικό ιατρείο

Χώρος εισόδου - αναμονής

Υλικά κατασκευής
Τα υλικά κατασκευής επιλέχθηκαν με σκοπό να ικανοποιούν της δύο ιδιαιτερότητες της μονάδας. Από τη μία, δηλαδή, να είναι επηρεασμένα από το γεγονός ότι η κατασκευή αποτελεί κινητή μονάδα τοποθετημένη στις διαστάσεις ενός τρέιλερ νταλίκας και από την άλλη από το γεγονός ότι αποτελεί μία ιατρική μονάδα με όλες της παραδοχές και τις απαιτήσεις που αυτή έχει. Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις, ωστόσο, έγινε προσπάθεια επιλογής υλικών βέλτιστης τεχνολογίας με σκοπό τη διαμόρφωση ενός αποτελέσματος υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας, το οποίο ταυτόχρονα θα ήταν και λειτουργικό. Εξωτερικά, τοποθετούνται πλάκες αλουμινίου πλάτους 1,2 μέτρων περίπου, πάχους ενός εκατοστού και άσπρου χρώματος, επικαλυπτόμενες μεταξύ τους. Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων έχουν επικάλυψη βινυλίου, το οποίο είναι ένα υλικό που καθαρίζεται εύκολα, δεν γλιστράει και χρησιμοποιείται κατά κόρον σε τέτοιου είδους χώρους. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο, απόχρωση του μπλε για τα ιατρεία και ανοιχτό γκρι χρώμα για τους υπόλοιπους. Εσωτερικά, οι οροφές έχουν επένδυση γυψοσανίδας σε λωρίδες, στην οποία είναι ενσωματωμένα τα φωτιστικά και οι απολήξεις του κλιματισμού. Οι εσωτερικοί τοίχοι αποτελούνται από σύνθετο λείο υλικό που έχει ως βάση του το ξύλο και οι αποχρώσεις που παίρνουν είναι άσπρου, πορτοκαλί και σκούρου γκρι χρώματος. Όλα τα δομικά στοιχεία της κατασκευής έχουν μεταλλικό σκελετό κυλοδοκών διαφορετικών διατομών, και μόνωση διογκωμένης πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας.
  ΌψειςΕνεργειακή κατανάλωση - Παραγωγή ενέργειας
Όσον αφορά την ενέργεια που χρειάζεται η μονάδα για τη λειτουργία της, αυτή θα μπορεί να παρέχεται εύκολα με σύνδεση στο κοινόχρηστο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, έχει γίνει μελέτη ώστε κάτι τέτοιο να μην είναι αναγκαίο, καθώς η μονάδα είναι σε θέση να παράγει εξ ολοκλήρου την ενέργεια που χρειάζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για το λόγο αυτό, στις τρεις διαφορετικές οροφές που εκτείνεται η ιατρική μονάδα εγκαθίστανται συνολικά 100 φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10 kW.

Η ενέργεια που παράγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν από τον εξοπλισμό της ιατρικής μονάδας που περιλαμβάνει τον ιατρικό εξοπλισμό όλων των ιατρείων, τις υποστηρικτικές και βοηθητικές συσκευές, όπως φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τις ανάγκες φωτισμού, κλιματισμού και αερισμού των εσωτερικών χώρων καθώς και τις ανάγκες λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά την ανάπτυξη της μονάδας και περιλαμβάνει τα υδραυλικά συστήματα και τα μοτέρ που μετακινούν τους τοίχους και τα πατώματα της κατασκευής κατά το ‘άνοιγμα’ και το ‘κλείσιμό της’. Η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών ανέρχεται σε περίπου 7.000 kWh. Η συγκεκριμένες ενεργειακές ανάγκες υπολογίστηκαν με βάση τις ώρες και ημέρες λειτουργίας της ιατρικής μονάδας οι οποίες είναι οι εξής:
- 4 ημέρες λειτουργίας/εβδομάδα
- 6 ώρες λειτουργίας/ημέρα για επισκέψεις ασθενών [9.00π.μ.-15.00μ.μ.]
- ανάγκη ανάπτυξης και συρρίκνωσης της μονάδας 1 φορά κάθε 3-4 ημέρες, με τη διαδικασία αυτή να απαιτεί συνολικά περίπου 2 ώρες.

Ενεργειακή κατανάλωση του εξοπλισμού της μονάδας

Ενεργειακή κατανάλωση για τη θέρμανση και την ψύξη των εσωτερικών χώρων ανά μήνα

Διάγραμμα ενεργειακή κατανάλωσης για ψύξη και θέρμανση ανά μήνα

Πιο συγκεκριμένα η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση της ιατρικής μονάδας είναι η παρακάτω:
- 3.800 kWh ετησίως για λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού και του φωτισμού, δηλαδή 18 kWh/ημέρα
- 800 kWh ετησίως για την ανάπτυξη και τη συρρίκνωση της, δηλαδή 15 kWh για κάθε ημέρα που είναι απαραίτητη η συγκεκριμένη διαδικασία
- 2.400 kWh ετησίως για της ανάγκες θέρμανσης και ψύξης της μονάδας. δηλαδή κατά μέσο όρο 12 kWh ανά ημέρα λειτουργίας

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιθυμητές εσωτερικές συνθήκες με βάση τις οποίες υπολογίστηκε η ενεργειακή κατανάλωση της μονάδας είναι:
- θερμοκρασία: 22-26°C σε όλους τους χώρους
- επίπεδα φωτισμού στα ιατρεία: 500 lux
- επίπεδα φωτισμού στους υπόλοιπους χώρους: 300 lux

Επιπλέον, το κέλυφος της κατασκευής έχει υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης, καθώς χρησιμοποιείται μόνωσης διογκωμένης πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας στους εξωτερικούς τοίχους, τα δάπεδα και τις οροφές της κατασκευής καθώς και διπλοί υαλοπίνακες στα ανοίγματα. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας [u-value] των επιμέρους δομικών στοιχείων είναι ο παρακάτω:
- Εξωτερικοί τοίχοι: 0,24 W/m²K
- Οροφή: 0,18 W/m²K
- Πάτωμα: 0,18 W/m²K
- Ανοίγματα: 2,72 W/m²K

Παραγωγή ενέργειας ανά μήνα

Πίνακας κατανομής παραγώμενης ενέργειας

Η μονάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει τις ενεργειακές της απαιτήσεις, τόσο σε ετήσια βάση, όσο και σε ημερήσια. Θα πρέπει, δηλαδή, να παρέχεται ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει τη μονάδα την ημέρα που θα υπάρξει η μέγιστη ζήτηση. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο αφορά την ημέρα που η μονάδα η ιατρικής περίθαλψης θα χρειαστεί να αναπτυχθεί και να συρρικνωθεί και να λειτουργήσει με τις μέγιστες απαιτήσεις για κλιματισμό, δηλαδή στο σύνολο 40 kWh. Σκοπός είναι να καλυφθεί το ενδεχόμενο της μέγιστης ενεργειακής κατανάλωσης ακόμα και σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, η μονάδα έχει αυτονομία 5 ημερών, έχοντας τη δυνατότητα να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών ακόμα και σε περιπτώσεις που για συνεχόμενο διάστημα οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες δεν θα παράξουν ενέργεια. Σε περιπτώσεις, δηλαδή, που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια ή όταν η μονάδα μεταφέρεται. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο τοποθετούνται στον αποθηκευτικό χώρο στη βάση του τρέιλερ, μπαταρίες. Οι μπαταρίες συντελούν στην αποθήκευση του πλεονάσματος της παραγόμενης ενέργειας που δε χρησιμοποιείται κατευθείαν με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αυτονομίας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται 78 μπαταρίες, τοποθετημένες σε 6 σειρές με 13 μπαταρίες η κάθε μία, με την κάθε μία να έχει χωρητικότητα 194 Ah. Η διαστασιολόγηση των μπαταριών καθορίζεται με βάση την επίτευξη της απαραίτητης ενεργειακής αυτονομίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου η παραγωγή ενέργειας είναι αρκετά μικρότερη. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όταν η παραγωγή ενέργειας είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, ένα μεγάλο μέρος αυτής να μην αποθηκεύεται και να χάνεται.

Κάτοψη οροφής

Κάτοψη αποθηκευτικού χώρου

Κάτοψη συστήματος κίνησης και κλιματισμού

Λεπτομέρεια οροφής

Αξονομετρικό σχέδιο

Τρόπος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συλλεκτών

Κατανάλωση νερού - Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Εκτός όμως από την ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια, η κινητή μονάδα έχει ανάγκη και για χρήση καθαρού νερού. Συνεπώς μια δεξαμενή 1.700 λίτρων, τοποθετημένη στο αποθηκευτικό χώρο στο κάτω μέρος του τρέιλερ τροφοδοτεί τις διαφορετικές χρήσεις της μονάδας με καθαρό νερό. Καθαρό νερό χρησιμοποιείται στο οδοντιατρείο, το μικροβιολογικό εργαστήριο και την τουαλέτα. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται στο σταθερό μέρος του φορτηγού, το οποίο δεν πτύσσεται έτσι ώστε να διευκολύνεται η άμεση παροχή νερού. Σύμφωνα με τις ανάγκες για την ημερήσια κατανάλωση νερού, όπως παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω, απαιτούνται περίπου 300 λίτρα καθαρού νερού για κάθε ημέρα λειτουργίας της μονάδας. Συνεπώς το μέγεθος της δεξαμενής παρέχει αυτονομία στην ιατρική μονάδα για τουλάχιστον 5 ημέρες λειτουργίας. Η αυτονομία είναι απαραίτητη και στην αποθήκευση καθαρού νερού χρήσης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο η μονάδα να βρίσκεται σε σημείο που δε θα μπορεί να τροφοδοτηθεί. Για τον ίδιο λόγο υπάρχει και μία δεύτερη δεξαμενή στο ίδιο σημείο χωρητικότητας 2.000 λίτρων στην οποία αποθηκεύονται τα υγρά απόβλητα μέχρι να αδειάσουν σε μία οργανωμένη μονάδα διαχείριση αποβλήτων. Για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού χρησιμοποιούνται βρύσες χαμηλής ροής και καζανάκι διπλής ροής. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα aqus toilet, το οποίο θα χρησιμοποιεί στο καζανάκι το νερό που καταναλώνεται κατά την πλύση των χεριών, ύστερα από ένα φιλτράρισμα.

Οι ποσότητα νερού που χρειάζεται η κάθε λειτουργία υπολογίζεται παρακάτω:
- μικροβιολόγος [50 λίτρα/ημέρα]
πλύσιμο εργαλείων: 25 χρήσεις/ημέρα * 2 λίτρα/χρήση = 50 λίτρα
- οδοντίατρος [50 λίτρα/ημέρα]
μονάδα: 10 ασθενής/ημέρα * 2 λίτρα/ασθενή = 20 λίτρα
πλύσιμο χεριών: 10 χρήσεις/ημέρα * 1 λίτρο/χρήση = 10 λίτρα
πλύσιμο εργαλείων: 10 χρήσεις/ημέρα * 2 λίτρα/χρήση = 20 λίτρα
τουαλέτα [200 λίτρα/ημέρα]
- πλύσιμο χεριών: 50 χρήσεις/ημέρα * 1 λίτρο/χρήση = 50 λίτρα
Για το πλύσιμο των χεριών χρησιμοποιείται βρύση χαμηλής ροής
καζανάκι: 30 χρήσεις/ημέρα * 5 λίτρα/χρήση = 150 λίτρα

ΜακέταΧρονολογία: 07.2012
Αρχιτεκτονική Ομάδα: Δημήτρης Δαγκής, Λεωνίδας Τσιχριτζής

4 σχόλια: