ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ο τομέας της ιατρικής περίθαλψης αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της κρατικής πρόνοιας και της παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών, ανεξαιρέτως ηλικιακών, κοινωνικών και οικονομικών ομάδων. Παρόλα αυτά, δεν έχουν, όλα τα κομμάτια του πληθυσμού πρόσβαση με την ίδια ευκολία και άνεση στις διάφορες υπηρεσίες ιατρικής μέριμνας και υποστήριξηςΑυτό συμβαίνει για ποικίλους λόγους, αλλά στην περίπτωση της Ελλάδας ξεχωρίζουν δύο. Ο ένας αφορά τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και ο άλλους τους γεωγραφικούς.

13 ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ [ΜΕΡΟΣ Β]

1. Πλυντήριο ρούχων
Ένα συνηθισμένο πλυντήριο ρούχων ευθύνεται για την έκλυση στην ατμόσφαιρα μεγάλης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα. Το 80-85% της ενέργεια που καταναλώνει ένα πλυντήριο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του οφείλεται στο ζέσταμα του νερού. Για το λόγο αυτό το πλύσιμο με ζεστό νερό έχει ως συνέπεια την έκλυση ως και 5 φορές περισσότερων αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με το πλύσιμο με κρύο νερό. Η επιλογή, συνεπώς, προγραμμάτων με χαμηλότερη θερμοκρασία έχει τη δυνατότητα να ελαττώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως και 3 κιλά σε κάθε πλύση, ενώ έχει αντίκτυπο και στου λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα τα απορρυπαντικά πλυντηρίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση και όχι σε υπερβολικές ποσότητες, καθώς για την παραγωγή 100ml απορρυπαντικού εκλύεται στο περιβάλλον τουλάχιστον 1 κιλό διοξειδίου του άνθρακα.

13 ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ [ΜΕΡΟΣ Α]

1. Μείωση κατανάλωσης
Καθώς τα γεύματα, οι τηλεοράσεις και τα σπίτια μεγαλώνουν, αυξάνονται και οι απαιτήσεις από τη γη. Το οικολογικό αποτύπωμα του μέσου Αμερικανού [1] είναι πάνω από 100 στρέμματα, δηλαδή πενταπλάσιο από αυτό που η Γη μπορεί να αντέξει αν όλοι είχαν τις ίδιες καταναλωτικές απαιτήσεις. Είναι εύκολο να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα αποφεύγοντας την άσκοπη κατανάλωση. Μήπως για να φτιάξουμε ένα φλιτζάνι τσάι βράζουμε νερό για έξι; Μήπως φεύγοντας από ένα δωμάτιο αφήνουμε την τηλεόραση και το στερεοφωνικό σε λειτουργία; Μήπως πετάμε καινούργια πράγματα; Αυτές οι πράξεις ίσως φαντάζουν ασήμαντες, ωστόσο, δρουν συσωρευτικά και συντελούν στην αύξηση του οικολογικού μας αποτυπώματος.