ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

Με απόδοση περίπου 15%, οι σύγχρονοι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες αποτελούν τον πιο εύκολο και προβλέψιμο τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών έκτασης 7 τετραγωνικών μέτρων, συνολικής ισχύος 1kW, παρέχει τη δυνατότητα να παραχθούν περισσότερες από 1.300 kWhs ενέργειας ετησίως. Η αποδοτικότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα της περιοχής, την τοποθέτησή τους και την ηλιοφάνεια. Παρόλα αυτά, όμως, παράγουν πάνω από το 50% της ισχύος του ακόμα και με την έμμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ο βέλτιστος προσανατολισμός για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι ο νότιος και σε γωνία 20° μικρότερη από το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής, με σχεδόν απόλυτο ποσοστό αποδοτικότητας στην άμεση ακτινοβολία.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Η χρήση ανεμιστήρων οροφής μπορεί με σχετικά μικρή κατανάλωση ενέργειας να βελτιώσει τα επίπεδα θερμικής άνεσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Παρόλο που δε μεταβάλλουν τη θερμοκρασία του αέρα, η κίνηση και η ροή που δημιουργούν βελτιώνει τη θερμική άνεση. Τις περισσότερες φορές η εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής στοχεύει στην εκμετάλλευση του δροσερού ρεύματος αέρα εντός των δωματίων την καλοκαιρινή περίοδο. Ωστόσο, συμβάλλουν και στην καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί όλες τις εποχές. Η κυκλοφορία του αέρα που επιτυγχάνεται με τη χρήση ανεμιστήρων οροφής, αν και υποτιμημένη, αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο αξιοποίησή τους.