ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η χρήση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού [εικόνα 1] μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, περισσότερο από 25%. Παρόλο που είναι συνήθως ακριβότερος κατά την αγορά, η διάφορα είναι πολύ μικρή σε σχέση με την επιπλέον ενέργεια που θα καταναλώσει κατά τη διάρκεια ζωής του. Επιπλέον, οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές εκτός από τις μειωμένες ανάγκες για ενέργεια, πολλές φορές κάνουν εξοικονόμηση και σε άλλους τομείς, για παράδειγμα ένα πλυντήριο υψηλής ενεργειακής κλάσης χρειάζεται και λιγότερο νερό για τη λειτουργία του. Βέβαια, μόνο η χρήση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού δεν είναι αρκετή αν δεν υπάρχει και η σωστή συντήρηση του, με σκοπό να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διάρκεια ζωής του αλλά και για να διατηρείται η αποδοτικότητά του. Παρόλα αυτά, η χρήση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού μπορεί να έχει ακόμα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα, μόνο εφόσον εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα και όχι αποσπασματικά σε ορισμένα κτίρια.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ

Τα κτίρια μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου μπορούν να μηδενίσουν, σχεδόν, την ανάγκη για θέρμανση και ψύξη των εσωτερικών χώρων. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να έχουν πολύ καλή θερμομόνωση και αεροστεγάνωση, όντας θερμικά συμπαγή και χωρίς ανεξέλεγκτες διαρροές αέρα. Οι απώλειες θερμότητας τέτοιων κατασκευών είναι τόσο μικρές που μπορούν να αναπληρωθούν με πολύ απλούς τρόπους, όπως αξιοποιώντας τη θερμότητα που παράγουν οι ηλεκτρικές συσκευές κατά τη λειτουργία τους, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε ένα χώρο και τα φωτιστικά σώματα. Και η θερμότητα που προέρχεται από την ηλιακή ακτινοβολία και εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου από τα ανοίγματα του μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη συνθηκών άνεσης. Τα ανοίγματα που έχουν νότιο προσανατολισμό, με κατάλληλη τοποθέτηση μπορούν να παρέχουν τουλάχιστον το 20% των ετήσιων απαιτήσεων θέρμανσης.

ΦAINOMENO ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ [HEAT ISLAND EFFECT]

Με τον όρο θερμική αστική νησίδα ορίζεται η τάση των κέντρων των πόλεων να παρουσιάζουν υψηλότερες θερμοκρασίες αέρα σε σχέση με την ύπαιθρο που τις περιβάλλει την ίδια χρονική στιγμή, φθάνοντας ακόμα και τους 15°C [εικόνα 1]. Οι συνθήκες περιορισμένου ανέμου ή άπνοιας ευνοούν τη δημιουργία και την ένταση του συγκεκριμένου φαινομένου, το οποίο είναι εντονότερο κατά τις νυχτερινές ώρες σε σχέση με την υπόλοιπη ημέρα. Τα κυριότερα αίτια του φαινομένου είναι τροποποίηση της επιφάνειας του εδάφους, λόγω αστικής ανάπτυξης, καθώς και η παραγωγή θερμότητας από τα στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος.

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ [ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ]

Τα φυτεμένα δώματα είναι μια τεχνική που ξεκίνησε από τις χώρες της βόρειας Ευρώπης και συμβάλλει στην καλύτερη θερμομόνωση του κτιρίου, ούσα ακόμα πιο αποτελεσματική όταν δεν υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος θερμομόνωσης του δώματος. Αυτό συμβαίνει διότι οι στέγες αποτελούν τις πιο εκτεθειμένες επιφάνειες του κτιρίου στην ηλιακή ακτινοβολία και στις περιβαλλοντικές θερμοκρασίες. Η κάλυψη των δωμάτων με βλάστηση, εκτός από μόδα και αποτελεσματικό τρόπο αύξησης της θερμομόνωσης, συμβάλλει παράλληλα στην αύξηση της θερμοχωρητικότητας, στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και των συνθηκών άνεσης του εσωτερικού περιβάλλοντος.

ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΚΙΑΣΜΟΣ

Η επίτευξη υψηλών επιπέδων φυσικού φωτισμού, μειώνει την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό και συνεπώς για ηλεκτρική ενέργεια. Η κατασκευή ηλιακού θερμοκηπίου αυξάνει του φως του ηλίου που εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου, συμβάλλοντας προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, σπουδαίο ρόλο παίζει και ο κατάλληλος σκιασμός του κτιρίου, που θα αποτρέπει την ηλιακή ακτινοβολία από το  να εισέλθει στο εσωτερικό του κατά τη θερινή περίοδο, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση του, αλλά, παράλληλα, να επιτρέπει το φυσικό φως να εισέρχεται σε αυτό όλη τη διάρκεια του έτους [εικόνες 1, 2]. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού να επιλεχθεί τόσο η κατάλληλη μέθοδος σκίασης όσο και η ορθολογική χρήση των ανοιγμάτων. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι σκιασμού, ο εσωτερικός και ο εξωτερικός, οι οποίοι μπορούν να είναι είτε κινητοί είτε σταθεροί. 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό είναι ο προσανατολισμός του κτιρίου. Η κύρια όψη του είναι προτιμότερο να έχει νότιο προσανατολισμό ή όσο μικρότερη απόκλιση από το νότο, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Ο νότιος προσανατολισμός της κύριας όψης μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό την ανάγκη για θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο, με τη χρήση ενός ηλιακού θερμοκηπίου [εικόνα 1]. Η δημιουργία μίας ενιαίας γυάλινης επιφάνειας σε όλο το ύψος του κτιρίου έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί την ιδιότητα του θερμοκηπίου. Δημιουργείται, δηλαδή, ένα γυάλινο κέλυφος εξωτερικά της κατασκευής, όπου πλέον οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου είναι οι εσωτερικοί τοίχοι του θερμοκηπίου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα η γυάλινη πρόσοψη είναι κλειστή και τα ανοίγματα του κτιρίου ανοικτά, ώστε να διεισδύει και να εγκλωβίζεται η ηλιακή ακτινοβολία στο εσωτερικό του κτιρίου παρέχοντας φυσικό φωτισμό και θερμικά οφέλη.