ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας θεωρείται, ήδη, μία ώριμη τεχνολογία. Για το λόγο αυτό οι δυνατότητες αλλά και οι πιθανότητες γαι μελλοντικής μείωση του κόστους εγκατάστασης των συστημάτων είναι, μάλλον, περιορισμένες. Αντίθετα, το κόστος των φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοποίηση συγκεκριμένων υλικών και τεχνολογιών, με αποτέλεσμα να αναμένονται συνεχείς μειώσεις των τιμών τους τα επόμενα χρόνια. Το κόστος εγκατάστασης αιολικών συστημάτων εξαρτάται κυρίως από το μεγεθός τους και κατά συνέπεια τη δυνατότητά τους να παράξουν ενέργεια. Για παράδειγμα, το συνολικό κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος ισχύος 2,5 kW, συνδεδεμένο στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, ανέρχεται σε περίπου 15.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά ένα πλήθος στοιχείων και εξαρτημάτων τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται περίπου:
- 4.500 ευρώ για την ανεμογεννήτρια
- 3.000 ευρώ για τον ιστό τοποθέτησής της
- 2.500 ευρώ για τις εργασίες θεμελίωσης και την προετοιμασία του εδάφους
- 2.500 ευρώ για την εγκατάστασή της
- 2.000 ευρώ για τον μετατροπέα
- 500 ευρώ για τους ρυθμιστές, τους διακόπτες και τους μετρητές

Στην περίπτωση που το σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά είναι αυτόνομο, απαιτούνται μπαταρίες για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, ανεβάζοντας το κόστος κατά 25% περίπου.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου