ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μία καλά σχεδιασμένη ανεμογεννήτρια έχει αντίστοιχα πλεονεκτήματα με ένα σύστημα φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών, όπως:
- Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
- Ελαχιστοποίηση των απωλειών μετάδοσης.
- Παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας
Ωστόσο, η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας έχει και ορισμένα επιπλέον πλεονεκτήματα σε σύγκριση με ένα σύστημα φωτοβολταϊκών. Τα βασικότερα από αυτά είναι:
- Μειωμένο κόστος ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας.
- Δυνατότητα παραγωγής μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε κατασκευές που η στέγη ή το δώμα τους είναι μικρής έκτασης και δεν ευνοεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, ενώ ούτε το κέλυφός τους είναι κατάλληλο για την τοποθέτησή τους.
- Σχετικά απλή μέθοδος εγκατάστασής των οικιακών συστημάτων εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας, κάτι το οποίο τα έχει κάνει αρκετά δημοφιλή τα τελευταία χρόνια [εικόνα 1].

[Εικόνα 1] Λεπτομέρειες μιας τυπικής διάταξης αναρτώμενου συστήματος για μία ανεμογεννήτρια ισχύος kW τοποθετημένη σε όψη κτιρίου

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Δε μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη ακρίβεια η παραγωγή ενέργειας ενός τέτοιου συστήματος, σε αντίθεση με τα συστήματα φωτοβολταϊκών συλλεκτών.
-  Τα αιολικά συστήματα απαιτούν συστηματική συντήρηση.
- Έχουν σχετικά μικρή διάρκεια ζωής [περίπου 15 χρόνια], όντας σημαντικά λιγότερη συγκριτικά με τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες [περίπου 25 χρόνια].
- Οι ανεμογεννήτριες θεωρούνται, προς το παρόν τουλάχιστον, αισθητικά ξένο σώμα για το αστικό και περιαστικό περιβάλλον.
- Είναι ένα σχετικά θορυβώδες σύστημα.
Ωστόσο, οι περισσότερες ανεμογεννήτριες μικρού μεγέθους διαθέτουν κοντά στον ομφαλό του στροφείου ένα σύστημα περιορισμού της παραγωγής θορύβου στα 55 dB περίπου [1]. Αντίθετα, οι ανεμογεννήτριες με κιβώτια ταχυτήτων, συχνά, έχουν επίπεδα θορύβου στον ομφαλό του στροφείου που ξεπερνούν τα 100 dB. Παρόλα αυτά, ο φυσικός νυκτερινός θόρυβος στις αστικές περιοχές έχει ένταση που ανέρχεται στα 35 dB περίπου. Έτσι, μία πηγή θορύβου στα 55 dB γίνεται αντιληπτή από το δέκτη στο αστικό περιβάλλον αν βρίσκεται σε απόσταση από αυτόν μικρότερη από 3 μέτρα και εφόσον δεν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο. Συνεπώς, ο θόρυβος τέτοιων συστημάτων, αν και είναι υπαρκτός δε μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικό μειονέκτημα.
- Συσχετισμός μικρών με μεγάλων ανεμογεννητριών.
Δεν είναι λογική και ρεαλιστική η σύγκριση μεταξύ των εμπορικών ανεμογεννητριών μικρού μεγέθους και των ανεμογεννητριών μεγάλου μεγέθους των αιολικών πάρκων που είναι 10-50 φορές μεγαλύτερης ισχύος.


[1] Μια συνομιλία σε κανονική ένταση παράγει περίπου 60 dB

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου