ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ

Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών συλλεκτών του δώματος της κατασκευής, τοποθετούνται με τη βέλτιστη δυνατή κλίση και προσανατολισμό. Με τη συγκεκριμένη διάταξη μπορούν να τοποθετηθούν στο δώμα του κτιρίου 85 συλλέκτες με νότιο προσανατολισμό και με κλίση 30° σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Η απόσταση μεταξύ των συστοιχιών είναι 0,6 μέτρα [εικόνες 1, 2]. Ο κάθε συλλέκτης καταλαμβάνει επιφάνεια 1,7 τ.μ. [1,7*1,0 μέτρα οι διαστάσεις του] και έχει ονομαστική ισχύ 240 Watt. Η εγκατεστημένη ισχύς του συγκεκριμένου συστήματος ανέρχεται σε 20,4 kW. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό PVGIS, [εικόνα 3] υπολογίζεται ότι η συνολική ενέργεια που παράγεται ετησίως ανέρχεται περίπου στις 24.500 kWh.

Επομένως, η τοποθέτηση των συλλεκτών με το συγκεκριμένο τρόπο είναι πιο αποδοτική για κάθε μονάδα. Ωστόσο, η συνολική ενέργεια που παράγεται κατά τη διάρκεια ενός έτους είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτήν που παράγεται με την οριζόντια τοποθέτηση των ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών στο δώμα της κατασκευής. Αυτό συμβαίνει διότι η οριζόντια τοποθέτηση εκμεταλλεύεται αποτελεσματικότερα την υπάρχουσα επιφάνεια, παρέχοντας τη δυνατότητα εγκατάστασης περισσότερων μονάδων, άρα και συστήματος μεγαλύτερης ισχύος. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση προτιμάται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών στο δώμα του κτιρίου σε οριζόντια διάταξη.


[Εικόνα 1] Επιλεγμένα σημεία του δώματος του κτιρίου, όπου τοποθετούνται φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες σε κλίση και με νότιο προσανατολισμό
[Εικόνα 2] Διάταξη φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε τομή

[Εικόνα 3] Υπολογισμός ετήσιας παραγωγής ενέργειας του εγκαταστημένου συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου