ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του δώματος του κτιρίου, τοποθετούνται φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν ανέρχεται σε 267 τ.μ. Στην έκταση αυτή τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη και σε ύψος 0,8 μέτρα από το επίπεδο της πλάκας του τελευταίου ορόφου 157 συλλέκτες, επιφάνειας 1,7 τ.μ. ο καθένας [1,7*1,0 μέτρα οι διαστάσεις του] και ονομαστικής ισχύος 240 Watt. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται επομένως στα 37,68 kW [εικόνες 1, 2, 3]. Δεν λαμβάνουν, όμως, όλοι οι συλλέκτες την ίδια ποσότητα ηλιακής ενέργειας κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η ίδια επηρεάζεται από τη γεωμετρία και τη θέση τόσο του ίδιου του κτιρίου, όσο και των γειτονικών, όπως επίσης και από τον προσανατολισμό τους.

[εικόνα 1] Φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες δώματος
 
[εικόνα 2] Επιλεγμένα σημεία του δώματος του κτιρίου, όπου τοποθετούνται φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες

[εικόνα 3] Υπολογισμός προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στο δώμα του κτιρίου


Οπότε, υπάρχουν:
- 148 συλλέκτες που λαμβάνουν 1.300 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 327.080 kWh [1.300*148*1,7]
- 8 συλλέκτες που λαμβάνουν 1.220 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 16.592 kWh [1.220*8*1,7]
- και 1 συλλέκτη που λαμβάνει 1.140 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 1.938 kWh [1.140*1*1,7]

Επομένως, η συνολική προσπίπτουσα ακτινοβολία που λαμβάνει το δώμα του κτιρίου ετησίως είναι 345.610 kWh. Οι μονοκρυσταλλικοί φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες που χρησιμοποιούνται μετατρέπουν περίπου το 15% της ηλιακής ενέργειας που λαμβάνουν σε ηλεκτρική. Ωστόσο, έχουν και ορισμένες επιπλέον απώλειες στην απόδοσή τους, που έγκεινται στις απώλειες των καλωδίων και των μετατροπέων, στην υπερθέρμανση του συστήματος καθώς και στην επίδραση της ηλιακής ανάκλασης υπό γωνία. Συνεπώς, η συνολική απόδοση του συστήματος ανέρχεται σε 12% περίπου, κάτι που σημαίνει ότι μετατρέπει μόλις το 12% της συνολικής ενέργειας [ηλιακή ενέργεια] που δέχεται κατά τη διάρκεια ενός έτους σε ηλεκτρική. Άρα, η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ετησίως από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος είναι 41.473,2 kWh [345.610*0,12].

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου