ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΨΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Θέλοντας να εκμεταλλευτούμε την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στις όψεις του κτιρίου τοποθετούνται σε αυτές φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες σε κατακόρυφη διάταξη. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν στην όψη της οδού Τ.Οικονομάκη ανέρχεται σε 108,8 τ.μ.  Σε επιλεγμένα σημεία με ετήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία μεγαλύτερη από 580 kWh/τ.μ. τοποθετούνται 64 φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, επιφάνειας 1,7 τ.μ. ο καθένας [με διαστάσεις 1,7*1,0 μέτρα] και ονομαστικής ισχύος 240 Watt. Η συνολική εγκαταστημένη ισχύς ανέρχεται επομένως σε 15,36 kW [εικόνες 1, 2, 3]. Ωστόσο, δε δέχονται όλοι οι συλλέκτες την ίδια ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια ενός έτους, καθώς η ίδια επηρεάζεται από τον προσανατολισμό του κτιρίου, τη γεωμετρία και τη θέση τόσο του ίδιου του κτιρίου, όσο και των γειτονικών, καθώς και από τα υπόλοιπα στοιχεία του γύρω περιβάλλοντος.


[εικόνα 1] Φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες στην όψη της οδού Τ. Οικονομάκη


[εικόνα 2] Επιλεγμένα σημεία στην όψη της οδού Τ. Οικοναμάκη, όπου τοποθετούνται φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες

[εικόνα 3] Υπολογισμός προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στην όψη της οδού Τ.Οικοναμάκη

Οπότε, σε επιλεγμένα σημεία της συγκεκριμένης όψης του κτιρίου έχουν εγκατασταθεί:
- 1 συλλέκτη που λαμβάνει 1.140 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 1.938 kWh [1.140*1*1,7]
- 3 συλλέκτες που λαμβάνουν 1.060 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 5.406 kWh [1.060*3*1,7]
- 4 συλλέκτες που λαμβάνουν 980 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 6.664 kWh [980*4*1,7]
- 6 συλλέκτες που λαμβάνουν 900 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 9.180 kWh [900*6*1,7]
- 14 συλλέκτες που λαμβάνουν 820 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 19.516 kWh [820*14*1,7]
- 17 συλλέκτες που λαμβάνουν 740 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 21.386 kWh [740*1*1,7]
- 12 συλλέκτες που λαμβάνουν 660 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 13.464 kWh [660*12*1,7] και
- 7 συλλέκτες που λαμβάνουν 580 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 6.902 kWh [580*7*1,7]

Επομένως, η συνολική προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνουν τα επιλεγμένα σημεία της συγκεκριμένης όψης του κτιρίου κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους ανέρχεται σε 84.456 kWh. Οι μονοκρυσταλλικοί φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες που χρησιμοποιούνται μετατρέπουν περίπου το 15% της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχονται σε ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος έχει και επιπλέον απώλειες, όπως αναφέρθηκαν και παραπάνω, με συνέπεια η συνολική απόδοση του συστήματος να ανέρχεται στο 12% περίπου. Άρα, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται ετησίως από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος είναι 10.134,7 kWh [84.456*0,12].

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου