ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΨΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ

Θέλοντας να εκμεταλλευτούμε και την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στις όψεις του κτιρίου τοποθετούνται σε αυτές φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες σε κατακόρυφη διάταξη. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν στην όψη της οδού Κ.Καρτάλη ανέρχεται σε 108,8 τ.μ. Σε επιλεγμένα σημεία με ετήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία μεγαλύτερη από 660 kWh/τ.μ. τοποθετούνται 64 φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, επιφάνειας 1,7 τ.μ. ο καθένας [διαστάσεων 1,7*1,0 μέτρα] και ονομαστικής ισχύος 240 Watt. Η συνολική εγκαταστημένη ισχύς ανέρχεται επομένως σε 15,36 kW [εικόνες 1, 2, 3]. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του έτους, δε λαμβάνουν όλοι οι συλλέκτες την ίδια ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς αυτή επηρεάζεται από τον προσανατολισμό του κτιρίου, τη γεωμετρία και τη θέση τόσο του ίδιου του κτιρίου, όσο και των γειτονικών, καθώς και από τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου.

[εικόνα 1] Φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες στην όψη της οδού Κ. Καρτάλη

[εικόνα 2] Επιλεγμένα σημεία στην όψη της οδού Κ. Καρτάλη, όπου τοποθετούνται φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες

[εικόνα 3] Υπολογισμός προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στην όψη της οδού Κ. Καρτάλη

Έτσι, σε σημεία της συγκεκριμένη όψης του κτιρίου είναι τοποθετημένοι:
- 2 συλλέκτες που λαμβάνουν 1.220 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 4.148 KWh [1.220*2*1.7]
- 6 συλλέκτες που λαμβάνουν 1.140 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 11.628 KWh [1.140*6*1.7]
- 5 συλλέκτες που λαμβάνουν 1.060 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 9.010 kWh [1.060*5*1.7]
- 9 συλλέκτες που λαμβάνουν 980 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 14.994 kWh [980*9*1.7]
- 13 συλλέκτες που λαμβάνουν 900 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 19.890 kWh [900*13*1.7]
- 9 συλλέκτες που λαμβάνουν 820 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 12.546 kWh [820*9*1.7]
- 13 συλλέκτες που λαμβάνουν 740 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 16.354 kWh [740*13*1.7] και
- 7 συλλέκτες που λαμβάνουν 660 kWh/τ.μ. ετησίως, άρα 7.854 kWh [660*7*1.7]

Επομένως, η συνολική προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνουν τα επιλεγμένα σημεία της συγκεκριμένης όψης του κτιρίου κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους ανέρχεται σε 96.124 kWh. Οι μονοκρυσταλλικοί φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες που χρησιμοποιούνται μετατρέπουν περίπου το 15% της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχονται σε ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, έχουν και ορισμένες επιπλέον απώλειες που οφείλονται στις απώλειες των καλωδίων [περίπου 5%] και των μετατροπέων [περίπου 5%], στην υπερθέρμανση του συστήματος, καθώς και στην επίδραση της ηλιακής ανάκλασης υπό γωνία. Συνεπώς, η συνολική απόδοση του συστήματος δεν ξεπερνά το 12% περίπου. Άρα, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται ετησίως από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στην όψη της οδού Κ.Καρτάλη ανέρχεται σε 11.534,9 kWh [96.124*0,12].

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου