ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Το 'ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ' που εφαρμόζεται, με βάση το οποίο θα γίνουν στη συνέχεια οι συγκρίσεις, αποσκοπεί σε σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Έτσι, πραγματοποιούνται εξ αρχής ορισμένες βασικές αλλαγές στο κέλυφος της κατασκευής που αφορούν τη μόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και του δώματος, καθώς και την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων. Για τα ανοίγματα επιλέγονται ξύλινα κουφώματα και διπλοί υαλοπίνακες με χαμηλό συντελεστή εκπομπής, 16 χιλιοστά διάκενο και αέριο argon, επιτυγχάνοντας u-value=1,5 W/m²K [1]. Στους εξωτερικούς τοίχους τοποθετείται, εξωτερικά, μόνωση εξηλασμένης πολυστερίνης 5 εκατοστών, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν πλέον u-value=0,5 W/m²K [εικόνα 1]. Tέλος, μονώνεται το δώμα με 10 εκατοστά διογκωμένης πολυστερίνης, επιτυγχάνοντας u-value=0,32 W/m²K [εικόνα 2].


[εικόνα 1] Εξωτερική τοιχοποιία με u-value=0,5 W/m²K


[εικόνα 2] Πλάκα δώματος με u-value=0,32 W/m²KΓια τη διαμόρφωση των απαιτούμενων συνθηκών θερμικής άνεσης στου εσωτερικούς χώρους της κατασκευής, καθώς και την επίτευξη των κατάλληλων επιπέδων θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού λήφθηκαν υπόψην οι τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και αφορούν τη δημιουργία συγκεκριμένων συνθηκών στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. Αυτές οι προδιαγραφές εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη λειτουργία και τη χρήση του κάθε χώρου. Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση της κατασκευής για την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης υπολογίστηκε με τη χρήση του λογισμικού Autodesk Ecotect Analysis 2011.


Οι τεχνικές οδηγίες που χρησιμοποιήθηκαν στο υπολογισμό είναι οι ακόλουθες:

για τις ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:
- ωράριο λειτουργίας: 18 ώρες ημερησίως, καθημερινά
- ελάχιστη-μέγιστη εσωτερική θερμοκρασία: 20-26˚C
- πυκνότητα: 20 τ.μ. ανά άτομο
- ποσότητα φρέσκου αέρα κάθε ώρα: 15 κ.μ. ανά άτομο
- ποσότητα φρέσκου αέρα κάθε ώρα: 0,75 κ.μ. για κάθε τ.μ. της κατοικίας
- φωτισμός: 200 lux
- κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό: 2 W/τ.μ.

για τα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
- ωράριο λειτουργίας: 9 ώρες την ημέρα, 6 ημέρες κάθε εβδομάδα
- ελάχιστη-μεγιστη εσωτερική θερμοκρασία: 20-26˚C
- πυκνότητα: 8 τ.μ. ανά άτομο
- ποσότητα φρέσκου αέρα κάθε ώρα: 22 κ.μ. ανά άτομο
- ποσότητα φρέσκου αέρα κάθε ώρα: 3,08 κ.μ. για κάθε τ.μ. της κατοικίας
- φωτισμός: 500 lux
- κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό: 15 W/τ.μ.

Λαμβάνοντας υπόψην τα παραπάνω δεδομένα θα υπολογιστούν οι ετήσιες ανάγκες του κτιρίου για τη θέρμανση, την ψύξη και τη λειτουργία του εξοπλισμού του, καθώς και η δυνατότητά του να παράγει ενέργεια με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών στο δώμα και τις όψεις του. Στη συνέχεια, με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν και την ποσότητα της παραγόμενης ενέργειας, θα υπολογιστεί το ετήσιο ισοζύγιο της κατασκευής όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Για το 'ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ' υπολογίστηκε ότι απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του εξοπλισμού των καταστημάτων ανέρχεται σε 59,6 kWh/τ.μ. ετησίως, δηλαδή 4.173 kWh για κάθε κατάστημα των 70 τ.μ. [εικόνα 3]. Άρα, σε σύνολο τεσσάρων καταστημάτων η συνολική κατανάλωση είναι 16.692 kWh. Ο υπολογισμός της κατανάλωσης έγκειται στη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρικών συσκευών, οι οποίες λειτουργούν, κατά προσέγγιση, συγκεκριμένες ώρες ημερησίως, με όποιες αποκλίσεις αυτό συνεπάγεται. Αντίστοιχα, η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του οικιακού εξοπλισμού ανέρχεται σε 46,5 kWh/τ.μ. ετησίως, δηλαδή 5.440,7 kWh για κάθε κατοικία των 110 τ.μ. [εικόνα 4]. Επομένως, σε σύνολο δέκα κατοικιών του κτιρίου η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 54.407 kWh. Συνεπώς, η αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του εξοπλισμού ολόκληρου του κτιρίου για ένα χρόνο είναι 71.099 kWh στο συγκεκριμένο σενάριο. Στη συνέχεια, με τη χρήση λογισμικού υπολογίστηκε ότι οι ανάγκες του κτιρίου για τη θέρμανση και την ψύξη των εσωτερικών του χώρων ανέρχονται σε 50,0 kWh/τ.μ. ετησίως, το οποίο στο σύνολο του κτιρίου μεταφράζεται σε 69.235 kWh. Πιο συγκεκριμένα, για τη θέρμανση απαιτούνται ετησίως 48.207 kWh, ενώ για την ψύξη 21.028 kWh [εικόνα 5]


[εικόνα 3] Αναλυτική κατανάλωση ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού κάθε καταστήματος

[εικόνα 4] Αναλυτική κατανάλωση ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού κάθε κατοικίας


[εικόνα 5] Υπολογισμός ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη του κτιρίου
[1] u-value είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας και μετρά το ρυθμό που μεταφέρεται ενέργεια μέσω ενός στοιχείου του κτιρίου σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Υπολογίζεται από τον τύπο, u-value=Q/ΔΤ, όπου Q η ποσότητα ενέργειας που μεταφέρεται για κάθε τετραγωνικό μέτρο και ΔΤ η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο χώρων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου