ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1

Στους πίνακες που ακολουθούν [εικόνες 1, 2, 3] παρουσιάζονται ξεχωριστά για καθένα από τα πέντε σενάρια-εκδοχές που πραγματοποιήθηκαν [ΒΑΣΙΚΟ, Α’, Β’, Γ’, ΙΔΑΝΙΚΟ], η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τη θέρμανση, την ψύξη, τη λειτουργία εξοπλισμού, τόσο συνολικά, όσο και για κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ταυτόχρονα, φαίνεται η σημασία της εγκατάστασης συστήματος εκμετάλλευσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τόσο ποσοτικά, όσο και ποσοστιαία, υπολογίζοντας τη συνεισφορά τους στο ετήσιο ισοζύγιο της κατασκευής για κάθε προσέγγιση. Σε κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις, η ‘ΠΑΡΑΓΩΓΗ’ αφορά την ποσότητα που συνεισφέρει η εγκατάσταση του συστήματος εκμετάλλευσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην εκάστοτε προσέγγιση ισοζυγίου, μεταφρασμένο ανάλογα με την περίπτωση, σε κατανάλωση ενέργειας, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η επίδραση των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κάθε φορά, σε διάστημα ενός έτους, για κάθε μία από τις τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις.

[εικόνα 1] Ενεργειακή κατανάλωση

[εικόνα 2] Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας

[εικόνα 3] Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου