ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1

Παράλληλα με τον υπολογισμό των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου κατά τη διάρκεια ενός έτους, γίνεται και προσπάθεια κάλυψης μέρους αυτών των αναγκών μέσα από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προωθείται η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο κέλυφος του κτιρίου, με την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε επιλεγμένα σημεία του δώματος καθώς και των όψεων του. Τα σημεία επιλέγονται με βάση τη συνολική ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνουν ανά τετραγωνικό μέτρο, καθ’ όλη τη διάρκεια ενός έτους, με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος. Επιπλέον, επιδιώκεται, η τοποθέτησή τους να γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να μην επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη δομή και την αρχιτεκτονική του κτιρίου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου