ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Στη συνέχεια, με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της κατασκευής, θα υπολογιστούν εκ νέου οι ενεργειακές απαιτήσεις της, για θέρμανση, ψύξη και λειτουργία εξοπλισμού σε τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Στα τρία από αυτά τα σενάρια θα πραγματοποιηθούν αλλαγές προς διαφορετική κατεύθυνση, ενώ το τέταρτο αποτελεί το 'ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ', κατά το οποίο εφαρμόζονται ταυτόχρονα οι αλλαγές και των τριών προηγούμενων σεναρίων. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εύκολα αντιληπτή η επιρροή που έχει στην ενεργειακή κατανάλωση της κατασκευής, η εισαγωγή κάθε φορά διαφορετικών δεδομένων και παραμέτρων, καθώς επίσης και σε τη βαθμό τη διαμορφώνουν και τη μεταβάλλουν οι αλλαγές που πραγματοποιούνται κάθε φορά.


Α’ ΣΕΝΑΡΙΟ
[οι αλλαγές και διαφοροποιήσεις γίνονται με βάση το ‘ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ’]

Θέλοντας να μειωθεί ακόμα περισσότερο η ενεργειακή κατανάλωση της κατασκευής άρα και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εφαρμόζονται ορισμένες ακόμα βελτιώσεις. Στο Α’ ΣΕΝΑΡΙΟ βελτιώνεται η μόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας, αντικαθιστώντας τα 5 εκατοστά εξηλασμένης πολυστερίνης με 10 εκατοστά εξηλασμένης πολυστερίνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το u-value της εξωτερικής τοιχοποιίας να γίνει πλέον 0,29 W/m²K [εικόνα 1]. Με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού υπολογίστηκε ότι οι ανάγκες του κτιρίου για τη θέρμανση και την ψύξη των εσωτερικών του χώρων σε αυτή την περίπτωση ανέρχονται σε 48,0 kWh/τ.μ. ετησίως. Έτσι, η συνολική κατανάλωση του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη μειώνεται ελαφρώς, από 69.235 kWh σε 66.521 kWh, από τις οποίες οι 45.606 kWh είναι για τη θέρμανση και οι 20.915 kWh για την ψύξη [εικόνα 2]. Παρατηρείται, επομένως, μια μικρή μείωση στην ανάγκη για θέρμανση, ενώ η ανάγκη για ψύξη διατηρείται περίπου στα ίδια επίπεδα. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού δε μεταβάλλεται, απαιτώντας 71.099 kWh.

[εικόνα 1] Εξωτερική τοιχοποιία με u-value=0,29 W/m²K

[εικόνα 2] Υπολογισμός ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη του κτιρίου με u-value=0,29 W/m²K στην εξωτερική τοιχοποιία


Β’ ΣΕΝΑΡΙΟ
[οι αλλαγές και διαφοροποιήσεις γίνονται με βάση το ‘ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ’]

Στο συγκεκριμένο σενάριο, για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας της κατασκευής, προβαίνουμε σε αλλαγές που αφορούν το σύστημα ψύξης του κτιρίου. Καταργούμε, επομένως, την ψύξη στα μπάνια της κατασκευής και παράλληλα αυξάνουμε τη μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία στους υπόλοιπους χώρους των κατοικιών κατά 2˚C, δηλαδή από 26˚C σε 28˚C. Η θερμοκρασίες στα καταστήματα διατηρούνται σταθερές. Έτσι, η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και την ψύξη των εσωτερικών χώρων μειώνεται σημαντικά και ανέρχεται πλέον σε 42,2 kWh/τ.μ. Παρατηρείται, επομένως, μία σημαντική μείωση στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας από 69.235 kWh σε 58.375 kWh, που οφείλεται αποκλειστικά στη μειωμένη χρήση των κλιματιστικών μονάδων για την ψύξη των εσωτερικών χώρων [εικόνα 3]. Η κατανάλωση για τη θέρμανση της κατασκευής παραμένει σταθερή σε 48.207 kWh ετησίως σε σχέση με το 'ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ', ενώ η κατανάλωση για τη ψύξη της μειώνεται σε 10.168 kWh ετησίως. Σταθερή παραμένει στο συγκεκριμένο και η κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού του κτιρίου σε 71.099 kWh ετησίως.


[εικόνα 3] Υπολογισμός ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη του κτιρίου με κατάργηση της ψύξης στα μπάνια και αύξηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στους υπόλοιπους χώρους των κατοικιών κατά 2˚C, δηλαδή από 26˚C σε 28˚C

Γ' ΣΕΝΑΡΙΟ
[οι αλλαγές και διαφοροποιήσεις γίνονται με βάση το ‘ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ’]

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι περισσότερο υποθετικό και στηρίζεται κυρίως στην ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των χρηστών στην προσπάθεια μείωσης της ηλεκτρικής κατανάλωσης του εξοπλισμού του κτιρίου, καθώς και στην χρήση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Πραγματοποιείται, συνεπώς, κατάργηση ή μείωση χρήσης ορισμένων συσκευών που οι λειτουργίες τους έχουν τη δυνατότητα να αντικατασταθούν με τρόπους που δεν απαιτούν τη κατανάλωση τόσο μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.

Στις κατοικίες, καταργείται το στεγνωτήριο ρούχων, το οποίο είναι μια ενεργοβόρα συσκευή και συνάμα περιττή τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους με βάση το κλίμα της περιοχής. Αντίστοιχα, καταργείται και το πλυντήριο πιάτων καθώς εξυπηρετεί μία διαδικασία που μπορεί να γίνει εύκολα και χωρίς τη χρήση του. Το ίδιο ισχύει και για την ηλεκτρική σκούπα, της οποίας μειώνουμε τη χρήση κατά 50%, εφόσον είναι δυνατόν, διότι η ίδια διαδικασία έχει τη δυνατότητα να επιτευχθεί και χωρίς την κατανάλωση ενέργειας σε πολλές περιπτώσεις. Επιπλέον, αντικαθιστούμε τους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με φορητούς, οι οποίοι έχουν σχεδόν την ίδια απόδοση με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ καταργείται το ραδιόφωνο μιας και η ακρόαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέλος, επιδιώκεται, συσκευές όπως οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, όταν δεν χρησιμοποιούνται, να απενεργοποιούνται πλήρως, καθώς ακόμα και σε κατάσταση αναμονής καταναλώνουν μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κατά τη διάρκεια ενός έτους λειτουργεί αθροιστικά και μπορεί να ξεπεράσει τις 40 kWh για ένα νοικοκυριό.

Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατοικιών για τη λειτουργία του εξοπλισμού τους σε 36 kWh/τ.μ. ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε κατοικία των 110 τ.μ. χρειάζεται 3.954,8 kWh κάθε χρόνο για να καλύψει τις ανάγκες του οικιακού της εξοπλισμού για ηλεκτρική ενέργεια [εικόνα 4]. Επομένως, σε σύνολο 10 κατοικιών απαιτούνται 39.548 kWh ετησίως. Αυτό, συνεπάγεται μείωση κατά 14.859 kWh στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των κατοικιών κάθε χρόνο, αλλά προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των  κατοίκων του.

[εικόνα 4] Αναλυτική κατανάλωση ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας για τον εξοπλισμό κάθε κατοικίας

Από την άλλη πλευρά, στα καταστήματα, οι αλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν είναι σαφώς λιγότερες, καθώς ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι περιορισμένος. Αρχικά, αντικαθίσταται ο σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής με φορητό, ο οποίος προσφέρει παραπλήσιες δυνατότητες με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, καθώς και το ραδιόφωνο, όντας μια λειτουργία που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του υπολογιστή. Επιπλέον, επιδιώκουμε την πλήρη απενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών, όπως ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, όταν δεν χρησιμοποιούνται, διότι καταναλώνουν ενέργεια ακόμα και σε κατάσταση αναμονής. Τέλος, μειώνουμε όσο είναι δυνατό τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, καθώς εξυπηρετεί μία διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα και χωρίς τη χρήση της.

Οι παραπάνω αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των καταστημάτων για τη λειτουργία του εξοπλισμού τους σε 39,0 kWh/τ.μ. ετησίως.  Άρα, το κάθε κατάστημα 70 τ.μ. χρειάζεται 2.727,6 kWh ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού του [εικόνα 5]. Συνεπώς, τα τέσσερα καταστήματα χρειάζονται 10.910,4 kWh ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο, κατά 5.781,6 kWh την ενέργεια που απαιτούν για τη λειτουργία του εξοπλισμού τους.

[εικόνα 5] Αναλυτική κατανάλωση ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας για τον εξοπλισμό κάθε καταστήματος-γραφείου
Επομένως, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου για τη λειτουργία του εξοπλισμού του, ύστερα από τις αλλαγές που έγκεινται κατά κύριο λόγω στη διαφορετική και πιο ορθολογική αντιμετώπιση των χρηστών του, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό και ανέρχεται στο συγκεκριμένο σενάριο σε 50.458,4 kWh ετησίως.
Η ενέργεια που καταναλώνεται για τη θέρμανση και την ψύξη των εσωτερικών χώρων της κατασκευής δεν διαφοροποιείται σε σύγκριση με το 'ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ', απαιτώντας 48.207 kWh ετησίως για τη θέρμανση και 21.028 kWh για την ψύξη της.ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Στο συγκεκριμένο σενάριο, εφαρμόζονται ταυτόχρονα όλες οι αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί στα σενάρια Α, Β και Γ, έχοντας με αυτό τον τρόπο ένα συνδυασμό παραγόντων και καταλήγοντας σε ένα ιδανικό σενάριο. Πραγματοποιείται, επομένως, βελτίωση στη μόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας με μείωση του συντελεστή μεταφορά θερμότητας [u-value] από 0,5 σε 0,29, κατάργηση της ψύξης στα μπάνια της κατασκευής με παράλληλη αύξηση της επιτρεπτής θερμοκρασίας σε 28˚C [από 26˚C] στους υπόλοιπους χώρους των κατοικιών, βελτίωση της αποδοτικότητας μέρος του εξοπλισμού, και, τέλος, προϋποθέτει την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των χρηστών.

Σε αυτό το σενάριο η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη της κατασκευής ανέρχεται σε 40,4 kWh/τ.μ., δηλαδή 55.986 kWh ετησίως για το σύνολο του κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, για τη θέρμανση καταναλώνονται 45.958 kWh ετησίως, για την ψύξη 10.028 kWh ετησίως, ενώ για τη λειτουργία του εξοπλισμού του κτιρίου 50.458,4 kWh ετησίως. Η ενέργεια που καταναλώνεται για τη θέρμανση και την ψύξη του κτιρίου διαφέρει από τις ελάχιστες τιμές που είχε λάβει στα ΣΕΝΑΡΙΑ Α' και Β', καθώς η ταυτόχρονη πραγματοποίηση των αλλαγών και των δύο αυτών σεναρίων επηρεάζει διαφορετικά τις απαιτήσεις της κατασκευής [εικόνα 6].


[εικόνα 6] Υπολογισμός ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη του κτιρίου στο 'ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ' με u-value=0,29 W/m²K στην εξωτερική τοιχοποιία και ταυτόχρονη μείωση των αναγκών ψύξης


Στη συνέχεια θα υπολογιστεί το ετήσιο ισοζύγιο του κτιρίου όσο αφορά την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τις εκπομπές του σε διοξείδιο του άνθρακα για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου