ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Η βασικότερη έλλειψη, στην παρούσα φάση των κτιρίων μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου είναι η απουσία υπολογισμού της ενέργειας που απαιτείται για την κατασκευή τους και για τη μεταφορά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Η απουσία των συγκεκριμένων παραμέτρων γίνεται ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία υπολογισμού αλλά και γιατί δεν υπάρχει σίγουρος και ακριβής τρόπος υπολογισμού. Παρόλα αυτά, η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή ενός κτιρίου, αποτελεί παράγοντα της κατασκευής, διότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια που χρειάζεται το κτίριο για τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Συνεπώς, εφόσον θέλουμε να αναφερόμαστε σε κατασκευές που ελαχιστοποιούν ή μηδενίζουν την ενεργειακή κατανάλωση, δε θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε αυτή που αφορά τη λειτουργία τους αλλά και την κατασκευή τους. Επιπλέον, μέχρι στιγμής δεν τίθεται κάποιο όριο κατανάλωσης ενέργειας με βάση το μέγεθος των κατασκευών, τη χρήση τους, την τοποθεσία τους ή κάποιον άλλο παράγοντα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος περιορισμός σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνεται. Αντιθέτως, στόχο αποτελεί πολλές φορές η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου διαβίωσης με τη χρήση αποδοτικής τεχνολογίας και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών που προκύπτουν από ανανεώσιμες μορφές.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου