ΒΙΟΜΑΖΑ

Η καύση βιομάζας για τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού θεωρείται ανανεώσιμη μορφή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εφόσον προέρχεται από πηγή η οποία ανανεώνεται. Αποτελεί ένα αποδοτικό τρόπο παραγωγής ενέργειας, κυρίως για τις κατασκευές που δεν έχουν ανάγκη ψύξης κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα, αποφορτίζει το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, μειώνοντας την απαιτούμενη έκταση των συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα εγκατασταθούν στην κατασκευή. Συστήματα θέρμανσης με βιομάζα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μεγαλύτερη κλίμακα για τη θέρμανση αρκετών κτιρίων και οικισμών. Στο πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον, όπου δε είναι πάντα εύκολη η επί τόπου παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η καύση βιομάζας [εικόνα 1] αποτελεί μία βασική λύση για τη δημιουργία κατασκευών μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου.

[Εικόνα 1] Παραγωγή pellets βιομάζας

Η καλλιέργεια ενός εκταρίου [1] καρπών βιομάζας, έχει τη δυνατότητα να παράξει περίπου 800 λίτρα βιοκαυσίμου ετησίως, ποσότητα ικανή να κινήσει ένα συμβατικό αυτοκίνητο περίπου κατά 10.000 χιλιόμετρα. Διαφορετικά, μπορούν να παραχθούν στερεοί καρποί βιομάζας που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ζεστού νερού, θερμότητας και ενέργειας. Μια κατασκευή με χαμηλές ενεργειακές ανάγκες απαιτεί ετησίως περίπου 200-500 κιλά στερεής βιομάζας ανά άτομο για καύση. Ωστόσο, παρότι η βιομάζα αποτελεί μια μορφή ενέργειας που δεν εκπέμπει ρύπους, δε μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε αυτή, καθώς η διαθεσιμότητα και τα αποθέματα είναι περιορισμένα. Αντιθέτως, εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της κατασκευής η μείωση των ενεργειακών αναγκών μέσα από τη διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής.


[1] το εκτάριο [ha] είναι μονάδα μέτρησης επιφανείας και ισούται με 10.000τ.μ.


1 σχόλιο: