ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η σύνδεση στο δίκτυο κοινής ωφέλειας [1] είναι σχεδόν απαραίτητη για τη επίτευξη ενεργειακής ισορροπίας. Σε περιόδους όπου η παραγωγή ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο, ενώ όταν υπάρχει έλλειψη αντλείται ενέργεια από αυτό. Η επίτευξη μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου σε κατασκευές που δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί καθώς οι υπάρχουσες τεχνολογίες αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Πέρα όμως από αυτό, τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών θα πρέπει να είναι υπερδιαστασιολογημένα για να μπορούν να καλύψουν τη υψηλή ζήτηση συγκεκριμένων χρονικών περιόδων που συμπίπτουν με τη χαμηλή αποδοτικότητα των συστημάτων την αντίστοιχη περίοδο. Κάτι τέτοιο όμως έχει ως αποτέλεσμα, τις περιόδους όπου τα συστήματα έχουν μεγάλη απόδοση, εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών, να χάνεται μεγάλο μέρος της παραγόμενης ενέργειας.

Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι, εφόσον είναι δυνατή, η σύνδεση με το δίκτυο αποτελεί τη βέλτιστη λύση και πρέπει να επιδιώκεται. Για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει συνεχώς το πλεόνασμα της ενέργειας να διοχετεύεται στο δίκτυο. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο το δίκτυο να μη χρειάζεται πάντα τα επιπλέον ποσά ενέργειας ή να μην έχει τη δυνατότητα να τα διαχειριστεί. Σε μια τέτοια περίπτωση οφείλεται να έχει προβλεφθεί η αποθήκευση της συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας και η χρησιμοποίηση της σε άλλη χρονική στιγμή ώστε να διατηρηθεί το ετήσιο ισοζύγιο του κτιρίου μηδενικό.


[1] το δίκτυο κοινής ωφέλειας δεν περιλαμβάνει μόνο την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που αποτελεί μείζον θέμα για την επίτευξη μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, αλλά μπορεί να αφορά την παροχή νερού, την αποχέτευση, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης κ.λπ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου