ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τα κτίρια που θέλουν να επιτύχουν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, χρειάζεται να παράγουν όση ενέργεια καταναλώνουν. Για να πραγματοποιηθεί αυτό εκμεταλλεύονται κυρίως της ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή ζεστού νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Η ενεργειακή κατανάλωση σε αυτή την περίπτωση δεν αφορά την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ένα κτίριο μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να παράξει μεγαλύτερα ποσά ενέργειας συγκριτικά με ένα κτίριο μηδενικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για να αντισταθμίσει την ενέργεια που χάνεται κατά τη μεταφορά καθώς και την ενέργεια που χάνεται από τη μετατροπή της πρώτης ύλης σε καταναλώσιμη μορφή ενέργειας. 

Σε αυτές τις κατασκευές σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η απόδοση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος προτιμάται να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, παρόλο που η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί μεγαλύτερα ποσά πρωτογενούς ενέργειας, σε σχέση με τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι εύκολο να επιτευχθεί, να μετρηθεί αλλά και να κατανοηθεί. Προωθεί σε σημαντικό βαθμό τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό αλλά απαιτεί μεγαλύτερες εγκαταστάσεις συστημάτων ανανεώσιμων πηγών για να αντισταθμίσει την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικό με την πάροδο του χρόνου, καθώς η αποδοτικότητα της δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Όμως, όπως και η προσέγγιση της επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου πρωτογενούς ενέργειας δε λαμβάνει υπόψη της διαφορές μεταξύ των τύπων ενέργειας όσο αφορά τη διαθεσιμότητα τους, τη μόλυνση που προκαλούν και το ενεργειακό τους κόστος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου