ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα κτίρια μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου δεν είναι απλώς κατασκευές που καταναλώνουν μικρές ποσότητες ενέργειας, αλλά θεωρητικά παράγουν όση ενέργεια χρειάζεται για τη λειτουργία τους ετησίως ή και περισσότερη από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών, παράλληλα με τη χρήση τοπικών υλικών χαμηλού κόστους. Παρόλο που η εκμετάλλευση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι προαπαιτούμενη για την επίτευξη κατασκευών μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, δεν πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό και μοναδικό στόχο της κατασκευής, αλλά πρέπει να επιλυθεί σε συνδυασμό με άλλα ζητήματα κατά τον αρχικό σχεδιασμό, όπως η αξιοποίηση του φυσικού φωτός, η χρήση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης και η επίτευξη φυσικού αερισμού και δροσισμού.

Παράλληλα, θα πρέπει να εφαρμόζονται τεχνολογίες που θα μειώνουν στο ελάχιστο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατασκευής, θα ελαχιστοποιούν την ενέργεια για μεταφορές των υλικών, θα είναι διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου και θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν σε αντίστοιχες μελλοντικές κατασκευές. Η ενέργεια που θα χρησιμοποιούν, στη συνέχεια, θα πρέπει να προέρχεται από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών, είτε επί τόπου είτε σε κάποιο άλλο σημείο. Η επί τόπια εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών αφορά την ηλιακή, αιολική, γεωθερμική και την υδροηλεκτρική ενέργεια, ενώ οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας που προέρχονται από άλλα μέρη μπορεί να είναι εκτός από τις ίδιες και η βιομάζα, η αιθανόλη, το βιοντίζελ, καθώς και η ενέργεια από την εκμετάλλευση απορριμμάτων. Μπορεί, επομένως, μια κατασκευή να καταναλώνει από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον όμως αυτές δεν γίνονται εκμεταλλεύσιμες επί τόπου, αλλά προέρχονται από κάποια οργανωμένη μονάδα μεγάλης κλίμακας και είναι απεριόριστες, δεν δημιουργείται κίνητρο και ανάγκη για περιορισμό της κτηριακής κατανάλωσης ενέργειας, το οποίο οφείλει να είναι η ουσία μιας κατασκευής μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου