ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι κατασκευές που αποσκοπούν στη μηδενική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, στοχεύουν στην παραγωγή της μέγιστης δυνατής ενέργειας, η οποία όμως για να είναι αριθμητικά συγκρίσιμη μετατρέπεται σε πρωτογενής. Σε αυτές τις περιπτώσεις προωθείται η χρήση ορυκτών καυσίμων και κυρίως του φυσικού αερίου σε όσο το δυνατών περισσότερες λειτουργίες του κτιρίου, με την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία παρέχεται στο δίκτυο. Αυτό συμβαίνει διότι η χρήση ορυκτών καυσίμων έχει υψηλό βαθμό απόδοσης και μικρές απώλειες σε σχέση με την ανεπεξέργαστη πρώτη ύλη, σε αντίθεση με την ηλεκτρική ενέργεια, η παραγωγή της οποίας απαιτεί μεγάλες ποσότητες πρωτογενούς υλικού. 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι εύκολο να επιτευχθεί σε μία κατασκευή, όπως και να υπολογιστεί, ενώ αποτελεί και το αποτελεσματικότερο μοντέλο για τη επιρροή που έχει στο ενεργειακό σύστημα. Ωστόσο, δε λαμβάνει υπόψη της διαφορές μεταξύ των τύπων ενέργειας όσο αφορά τη διαθεσιμότητα τους, τη μόλυνση που προκαλούν και το ενεργειακό τους κόστος, ενώ ενδέχεται η επιλογή της πηγής της ενέργειας να έχει μεγαλύτερη επίδραση στην κατασκευή από τη χρήση αποδοτικών τεχνολογιών. Παράλληλα, η διαδικασία υπολογισμού της πρωτογενούς ενέργειας δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής καθώς χρειάζεται την εφαρμογή συντελεστών μετατροπής της σε δευτερογενής ενέργειας σε πρωτογενή, κάτι το οποίο απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένων πληροφοριών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου