ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ [OFF GRID]

Η δημιουργία κατασκευών με μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο, χωρίς τη σύνδεσή τους στο δίκτυο κοινής ωφέλειας είναι δύσκολο και δαπανηρό εγχείρημα, καθώς οι τεχνολογίες αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας είναι περιορισμένες, ακριβές και όχι τόσο αποδοτικές. Η επίτευξη μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, χωρίς σύνδεση στο δίκτυο, είναι πρακτικά δύσκολο διότι, τα κτίρια εκτός από την εγκατάσταση συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, χρειάζονται συχνά και μη ανανεώσιμες μορφές για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτές τις ανάγκες τις αντισταθμίζουν, παραχωρώντας το πλεόνασμα της ενέργεια που παράγουν, από ανανεώσιμες πηγές, στο δίκτυο. 

Αντίθετα, οι εκτός δικτύου κατασκευές, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν μπαταρίες για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας με σκοπό μελλοντική χρήση, οι οποίες είναι τοξικά προϊόντα. Ο ευκολότερος τρόπος για να μπορέσει ένα κτίριο εκτός δικτύου να πετύχει μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι να παράγει ενέργεια από ανανεώσιμες μορφές όπως η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα. Επιπλέον, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τέτοιων κατασκευών μειώνεται μόνο σε περίπτωση που αναγκάζονται να ελαχιστοποιήσουν σημαντικά την καταναλισκόμενη ενέργεια. Διαφορετικά, το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα είναι αρκετά μεγαλύτερο, εξαιτίας της μικρότερης αποδοτικότητας των συστημάτων. 

Τέλος, μπορεί σε ορισμένες χώρες του δυτικού κόσμου, οι εκτός δικτύου κατασκευές να υποδηλώνουν έναν, από επιλογή, τρόπο διαβίωσης, η ποιότητα ζωής του οποίου παραμένει υψηλή χωρίς σημαντικές θυσίες. Ωστόσο, σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη η ζωή εκτός δικτύου, είναι μία δεδομένη κατάσταση. Υπολογίζεται ότι, περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν παγκοσμίως, κατά ανάγκη, εκτός δικτύου, χωρίς πρόσβαση σε πηγές ενέργειας με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διαμόρφωση των συνηθειών και τον περιορισμό των δυνατοτήτων τους. Η επίτευξη ενεργειακά αυτόνομων κατασκευών και η εκμετάλλευση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα μπορούσε σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι ζωτικής σημασίας και βασικός παράγοντας βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών υγιεινής εκατομμυρίων ανθρώπων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου