ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Τα κτίρια που στοχεύουν την επίτευξη μηδενικών εκπομπών, το πετυχαίνουν, αντισταθμίζοντας τους ρύπους που εκπέμπουν καταναλώνοντας μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, παράγοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση όμως που ένα κτίριο καταναλώνει ενέργεια που προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές, ακόμα και αν δεν την παράγει το ίδιο, αλλά προέρχεται από κάποια οργανωμένη μονάδα μεγαλύτερης κλίμακας, θεωρείται ότι είναι μηδενικών εκπομπών. 

Τα περισσότερα κτίρια μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου είναι τέτοιες κατασκευές, καθώς είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και η ενέργεια που λαμβάνουν από αυτό δεν προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές. Οπότε, οι εκπομπές κάθε κτιρίου εξαρτώνται από το αν και ποίες μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας χρησιμοποιεί, διότι οι κάθε μία επιβαρύνει διαφορετικά την ατμόσφαιρα, οφείλοντας να τις ισορροπήσει. Η συγκεκριμένη προσέγγιση για κατασκευές μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου αποτελεί το αποτελεσματικότερο μοντέλο για πράσινη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των πηγών ενέργειας που δε σχετίζονται αποκλειστικά με την ενέργεια, όπως είναι η περιβαλλοντική μόλυνση και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου