ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η μηδενική ενεργειακή κατανάλωση ενός κτιρίου, ωστόσο, δεν αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο, καθώς μπορεί να αποτελεί, ανάλογα με την προσέγγιση και τους εκάστοτε στόχους, τη μηδενική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, τις μηδενικές εκπομπές, το μηδενικό ενεργειακό κόστος ή τη μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Κάθε φορά επομένως πρέπει να προσδιορίζεται ο στόχος της κατασκευής και ανάλογα διαμορφώνεται ο σχεδιασμός και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως είναι δύσκολο έως αδύνατο να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο ταυτόχρονα και στις τέσσερις κατηγορίες, με μόνη εφικτή λύση να είναι μικρά κτίρια, ενός με δύο ορόφων, με χαμηλές ανάγκες για ενέργεια και με εκτεταμένα συστήματα εκμετάλλευσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, παραδοχές που είναι σχεδόν ανέφικτες στο αστικό περιβάλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου