ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι λύσεις για τις προτεινόμενες εναλλακτικές μορφές ενέργειας εξαρτώνται κάθε φορά από τη χρήση, την τοποθεσία και την κλίμακα του έργου. Στις αστικές περιοχές, όπου η πυκνότητα δόμησης είναι μεγαλύτερη είναι δύσκολο να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες αποκλειστικά από την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, καθώς η έκθεση στον ήλιο είναι περιορισμένη. Σε πολλές πόλεις του εξωτερικού, ωστόσο, εφαρμόζονται νόμοι για το δικαίωμα στην ακτινοβολία του ήλιου, το οποίο προστατεύει τους κατοίκους από τυχόν μελλοντικές κατασκευές που θα μειώνουν τα ηλιακά κέρδη του κτιρίου τους και τη δυνατότητα για εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή ενέργειας. 

H εγκατάσταση ανεμογεννητριών, μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Σε αστικές περιοχές, επίσης, ένα οργανωμένο πρόγραμμα μέσων μαζικής μεταφοράς χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ή μηδενικών εκπομπών θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων, όντας μια αποτελεσματική λύση.Οι κατασκευές που βρίσκονται σε μη αστικές περιοχές, αντίθετα, μπορούν ευκολότερα να εκμεταλλευτούν την ηλιακή ενέργεια, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να είναι περισσότερο επαρκείς ενεργειακά από τις κατασκευές στις αστικές περιοχές. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η στέγαση εργασίας και κατοικίας στον ίδιο χώρο μπορεί να είναι μία λύση για την αποφυγή των μετακινήσεων, το ίδιο και η καλλιέργεια τροφίμων που θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ενέργειας για τη μεταφορά τους. Συνεπώς, η πυκνότητα κάθε φορά του δομημένου περιβάλλοντος, όπως και η απόσταση από τα αστικά κέντρα, παίζει καθοριστικό ρόλο για τις σχεδιαστικές πρακτικές και τις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου