ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σκοπός της χρήσης του συγκεκριμένου συστήματος αερισμού είναι η συνεχής ανανέωση του εσωτερικού αέρα με σκοπό να διατηρείται η ποιότητα του σε υψηλά επίπεδα, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Τα συστήματα παθητικού αερισμού βασίζονται στην ύπαρξη ελάχιστης εισροής αέρα από τα ανοίγματα και στη συνέχεια οδηγούν το θερμός αέρα, εξαιτίας της μικρής πυκνότητάς του, στο εξωτερικό του κτιρίου από τις σωλήνες που λειτουργούν σαν καμινάδες. Η τοποθέτηση των σωλήνων του εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα σε έναν εναλλάκτη θερμότητας, έχει ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση της θερμότητας από τη μεταξύ τους μεταφορά τουλάχιστον κατά 70%. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των αναγκών για θέρμανση και ψύξη καθώς και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως και 30%.

Η εγκατάσταση ηλεκτρικών ανεμιστήρων σε τέτοιου είδους συστήματα ενισχύουν τη ροή αέρα, κάνοντάς τα να λειτουργούν ακόμα πιο αποτελεσματικά, παρόλα αυτά όμως καταναλώνουν το 50% της ενέργειας που έχει εξοικονομηθεί με το σύστημα του εναλλάκτη θερμότητας, επομένως η μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δεν ξεπερνά σε αυτή την περίπτωση το 15%. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απόληξη καμινάδας, η αεροδυναμική της οποίας θα συντελεί στην κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό της χωρίς ηλεκτρική υποστήριξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχής τοποθέτησης της εισόδου αέρα στην επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου που έχει θετική ποίηση με την ταυτόχρονη έξοδο του αέρα στην αντίθετη πλευρά που έχει αρνητική πίεση ανέμου. 

Εκτός όμως από την αεροδυναμική, η απόδοση της εξαρτάται από παράγοντες όπως η πίεση που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της, η διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, το ύψος της, τα περιβαλλοντικά δεδομένα της εκάστοτε περιοχής βασισμένα σε ωριαίες μετρήσεις που αφορούν την ταχύτητα του ανέμου και τη θερμοκρασία του καθώς και από τη δυνατότητα διείσδυσης του εισερχόμενου αέρα εξαρτώμενη από την ταχύτητα του και την αλλαγή των κατευθύνσεων του.

Το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο, επομένως ακόμα και όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι χαμηλή, παρέχεται επαρκής αερισμός, ενώ όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι μεγάλη, περιορίζεται από μία βαλβίδα που βρίσκεται στην είσοδο του αγωγού καθώς και από την αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό της. Γενικά, παρατηρείται ύστερα από μετρήσεις, ότι όσο αυξάνεται η ταχύτητα του ανέμου, η ποσότητα του αέρα που εισέρχεται στην καμινάδα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την πίεση μέσα σε αυτή. Ενώ όσο περισσότερες ή μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνες χρησιμοποιούνται, επιτυγχάνεται με αρκετά μικρότερη πίεσης αντίστοιχη ποσότητα εισερχόμενου αέρα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου