ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

Ακόμα και στην περίπτωση όπου έχουμε ένα πολύ καλά θερμομονωμένο κτίριο, οι διαρροές αέρα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια θερμότητας κατά 50% περίπου. Ωστόσο, ο αερισμός των εσωτερικών χώρων των κτιρίων είναι απαραίτητος για την παροχή της κατάλληλης ποσότητας αέρα που χρειάζεται για την ανθρώπινη αναπνοή, τον έλεγχο των επιπέδων υγρασίας, καθώς και για την απόρριψη των οσμών. Οι πρώτες κατασκευές που προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες ενέργειας που οφείλονται στον αερισμό, το κατάφεραν απλά ελέγχοντας και μειώνοντας τον αερισμό των εσωτερικών χώρων. Όμως, η ποιότητα του αέρα των συγκεκριμένων κατασκευών ήταν πολύ χαμηλή, καταδικάζοντας τους χρήστες που δραστηριοποιούνταν σε αυτές.

Τα κτίρια μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου ελέγχουν τις απώλειες ενέργειας που οφείλονται στον αερισμό, αλλά παράλληλα διατηρούν υψηλής ποιότητας εσωτερικές συνθήκες. Αυτό το επιτυγχάνουν με την κατασκευή αεροστεγούς κελύφους, περιορίζοντας τις διαρροές αέρα, και με τον μηχανικά ελεγχόμενο αερισμό των εσωτερικών χώρων, ο οποίος παρέχει τη απαραίτητη ποσότητα φρέσκου αέρα που χρειάζεται κάθε φορά. Ο εναλλάκτης θερμότητας που χρησιμοποιείται για την προθέρμανση και την προψύξη του εισερχόμενου αέρα, εκμεταλλευόμενος τη θερμοκρασία του εξερχόμενου αέρα, συντελεί στη μείωση των απωλειών θερμότητας τουλάχιστον κατά 70%.

Με αυτόν τον τρόπο, ο εσωτερικός χώρος λαμβάνει τον αναγκαίο φρέσκο αέρα, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες απώλειες θερμότητας, συνεισφέροντας σημαντικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Συμπεραίνουμε συνεπώς, ότι η κατασκευή κτιρίων απλώς πολύ καλά μονωμένων, χωρίς την απαραίτητη μελέτη για περιορισμό των διαρροών αέρα και τη χρήση συστημάτων αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, δεν αρκεί για τη ελαχιστοποίηση των αναγκών σε ενέργεια. Ωστόσο, μπορεί η χρήση μονάδων ανάκτησης θερμότητας να μειώνουν σημαντικά την ανάγκη για θέρμανση και ψύξη των εσωτερικών χώρων, αλλά η λειτουργία τους, εφόσον βασίζεται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος απαιτεί μεταξύ 250-500kWh για μία κατοικία ετησίως. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης φυσικού αερισμού χωρίς ηλεκτρομηχανολογική υποβοήθηση, μέσω ενός περίπλοκου συστήματος, το οποίο αν και έχει μεγάλο αρχικό κόστος κατασκευής, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η ενέργεια που εξοικονομεί κατά τη χρήση του είναι μεγάλη.

Τέλος, το σοβάτισμα των εξωτερικών τοίχων, αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους να εξασφαλιστεί η αεροστεγάνωση του κτιρίου, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτει όλη την επιφάνεια του τοίχου και δε θα αφήνει ακάλυπτες περιοχές. Στα ανοίγματα, το κενό που δημιουργείται μεταξύ τοίχου και κουφώματος, πρέπει να γεμίζεται με σιλικόνη, ώστε να εμποδίζονται από αυτό το σημείο οι διαρροές αέρα και συνεπώς θερμότητας. Επιπλέον, ανάμεσα στα ανοίγματα και στους τοίχους τοποθετείται κάσα για τον ίδιο λόγο. Επομένως, είναι σχετικά εύκολα εφικτό να περιοριστούν οι διαρροές αέρα από το κτίριο, σε 1,5 αλλαγές ανά ώρα που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εσωτερικού περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας, ταυτόχρονα με τη διατήρηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε χαμηλά επίπεδα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου