ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Υπάρχει μια ποικιλία μορφών ενέργειας που μπορεί να παραχθεί από την εκμετάλλευση υλικών που συνήθως καταλήγουν ως απορρίμματα στους χώρους υγειονομικής ταφής. Στο μέλλον βέβαια, κάτι τέτοιο δε θα ευδοκιμήσει, καθώς η ενέργεια που μπορεί να εξοικονομηθεί αποφεύγοντας την κατασκευή υλικών, όπως μέταλλο, πλαστικό, γυαλί και χαρτί, με την επαναχρησιμοποίηση τους είναι πολύ μεγαλύτερη σχετικά με την ενέργεια που μπορούν να παράξουν. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελεί η χρήση τεχνολογιών που παράγουν ενέργεια αξιοποιώντας υλικά όπως τα απορρίμματα του φαγητού και του κήπου, καθώς και τα περιττώματα των ανθρώπων και των ζώων. Παρόλα αυτά, η ενέργεια που παράγεται από τα απορρίμματα δε μπορεί να θεωρηθεί ούτε ανανεώσιμη μορφή ούτε ιδιαίτερα ασφαλής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου