ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΕΣΗΣ

Η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας κατασκευής εξαρτάται από τη θερμική, οπτική και ακουστική άνεση καθώς και από την ποιότητα του αέρα. Η επίτευξη υψηλής ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος απαιτεί κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό, ζεστό νερό καθώς και για τη λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Η ενέργεια αυτή προέρχεται κυρίως από τη χημική ενέργεια [πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, βιομάζα] που μετατρέπεται σε θερμότητα ή ηλεκτρικό ρεύμα, μέσω της διαδικασίας της καύσης ή από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών [ηλιακή, αιολική].

Θερμότητα μπορεί να προέρχεται και από μέρη όπως το έδαφος και τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα καθώς και από στοιχεία που εξαρτώνται από τη λειτουργία του κτιρίου, όπως η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα[1], ο τεχνητός φωτισμός και η λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τα άμεσα θερμικά κέρδη εξαρτώνται από το κλίμα και το περιβάλλον του κτιρίου, ενώ επηρεάζονται από τα ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα και το κέλυφος της κατασκευής. Τέλος, τα συστήματα κλιματισμού και αερισμού καθώς και οι διαρροές αέρα συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση εσωτερικών συνθηκών άνεσης, καταναλώνοντας σημαντικές ποσότητες ενέργειας. Παρόλα αυτά, η επίτευξη θερμικής άνεσης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, απαραίτητους να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του αρχικού σχεδιασμού. Τέτοιοι είναι, η χρήση που θα έχει το κτίριο, οι ώρες και οι περίοδοι λειτουργίας του, η γεωμετρία και το μέγεθός του καθώς και η σχέση μεταξύ των ανοικτών και των συμπαγών επιφανειών του κελύφους του.


[1] ένας άνθρωπος σε ήπια δραστηριότητα παράγει ισχύ περίπου 100W, η οποία αθροιζόμενη σε χώρους συγκέντρωσης μπορεί να μειώσει αρκετά την ανάγκη για θέρμανση το χειμώνα, θα αυξήσει όμως αντίστοιχα την ανάγκη για ψύξη το καλοκαίρι

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου