ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάνελ και μικρές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορούν να τοποθετηθούν κατά την κατασκευή ενός κτιρίου. Και μπορεί η παράγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας να είναι εξαιρετικά δαπανηρή και να απαιτεί συγκεκριμένες τοπογραφικές συνθήκες, ωστόσο η εκμετάλλευση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας είναι ήδη αρκετά αποδοτική, ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται να γίνουν και ανταγωνιστικές οικονομικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες στον ελλαδικό χώρο ευνοούν τόσο τη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών όσο και ανεμογεννητριών.

Η ετήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία κυμαίνεται μεταξύ 1.500 και 2.000kWh/τ.μ., έτσι το κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών έχει σχετικά μικρό χρονικό διάστημα απόσβεσης που συνήθως δεν ξεπερνά τα 10 έτη. Και αν αναλογισθεί κανείς ότι η διάρκεια ζωής τους κυμαίνεται μεταξύ 25 και 50 έτη, και οι απώλειές τους λόγο παλαιότητας στο διάστημα αυτό είναι 5-8%, καταλαβαίνει ότι επρόκειτο για ένα αρκετά αποδοτικό τρόπο παραγωγής ενέργειας. Εξίσου αποδοτική όμως μπορεί να είναι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών καθώς η μέση ετήσια ταχύτητα των ανέμων ξεπερνά τα 4m/s[1] σε πολλά σημεία της χώρας, ενώ σε ορισμένα ξεπερνά και τα 10m/s.


[1] ταχύτητα ικανή να παράξει ηλεκτρικό ρεύμα, θέτοντας μια ανεμογεννήτρια μεγάλου μεγέθους σε λειτουργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι για διπλάσια ταχύτητα ανέμου, οκταπλασιάζεται η ισχύς της ανεμογεννήτριας. Ανεμογεννήτριες μικρότερου μεγέθους μπορούν να τεθούν σε λειτουργία και με μικρότερη ταχύτητα ανέμου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου