ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ [ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ]

Τα φυτεμένα δώματα είναι μια τεχνική που ξεκίνησε από τις χώρες της βόρειας Ευρώπης και συμβάλλει στην καλύτερη θερμομόνωση του κτιρίου, ούσα ακόμα πιο αποτελεσματική όταν δεν υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος θερμομόνωσης του δώματος. Αυτό συμβαίνει διότι οι στέγες αποτελούν τις πιο εκτεθειμένες επιφάνειες του κτιρίου στην ηλιακή ακτινοβολία και στις περιβαλλοντικές θερμοκρασίες. Η κάλυψη των δωμάτων με βλάστηση, εκτός από μόδα και αποτελεσματικό τρόπο αύξησης της θερμομόνωσης, συμβάλλει παράλληλα στην αύξηση της θερμοχωρητικότητας, στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και των συνθηκών άνεσης του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Τα φυτεμένα δώματα [εικόνες 1, 2] επιφέρουν σημαντική μείωση στα απαιτούμενα φορτία θέρμανσης και ψύξης του ορόφου με τον οποίο έρχεται σε επαφή, οι αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του οποίου είναι αρκετά μικρότερες σε όλες τις κλιματικές συνθήκες. Παράλληλα, συντελεί και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στη μείωση της έντασης του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας, στη μείωση της έντασης της απορροής των όμβριων υδάτων, στην καλύτερη ηχομόνωση καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησης της στέγης ως χώρου αναψυχής, σημαντικό προνόμιο στο αστικό περιβάλλον.

[Εικόνα 1] Παράδειγμα φύτευσης δώματος με βλάστηση χαμηλού ύψους

[Εικόνα 2] Παράδειγμα φύτευσης δώματος με βλάστηση χαμηλού ύψους  
Για τη σωστή λειτουργία ενός φυτεμένου δώματος [εικόνα 3] απαιτείται αποτελεσματικό σύστημα αποστράγγισης, ενώ η βλάστηση επιλέγεται να είναι πυκνή και ανοιχτόχρωμη ώστε να καθυστερεί την εισροή θερμότητας και να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία. Όσο πυκνότερη είναι η βλάστηση, τόσο χαμηλότερες θερμοκρασίες παρατηρούνται στο υπέδαφος της πράσινης στέγης, ενώ μειώνεται και σταθεροποιείται η θερμότητα που διεισδύει στο εσωτερικό του κτιρίου. Την καλοκαιρινή περίοδο επιταχύνει την εξάτμιση του νερού μειώνοντας τη θερμοκρασία του αέρα που την περιβάλλει. Η θερμομονωτική συμπεριφορά των φυτεμένων δωμάτων εξαρτάται από την αναλογία υγρασίας και αέρα στη δομή τους καθώς και από τις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Συστήματα αποστράγγισης που χρησιμοποιούν υλικά, όπως η υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη και υποστρώματα ανάπτυξης της βλάστησης με υψηλό ολικό πορώδες, έχουν τη δυνατότητα να εγκλωβίζουν αέρα ακόμα και σε συνθήκες πλήρους κορεσμού, επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης. Από την άλλη πλευρά, η αποθήκευση νερού στη δομή της στέγης, μειώνει την ικανότητα θερμομόνωσης, αλλά έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει μεγάλα ποσό θερμότητας, αυξάνοντας τη θερμοχωρητικότητά της. 

[Εικόνα 3] Απαραίτητα στρώματα για τη φύτευση στα δώματα των κατασκευών
Επομένως, ανεξάρτητα της αναλογίας νερού αέρα που υπάρχει κάθε στιγμή στο εσωτερικό της δομής της στέγης, συντελείται η ενεργειακή αναβάθμιση της κατασκευής. Η αύξηση της θερμοχωρητικότητας επιτυγχάνει την απαραίτητη χρονική καθυστέρηση που θα οδηγήσει κατά την θερινή περίοδο την αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας τις βραδινές ώρες, όπου μπορεί να επέλθει ευκολότερα ο φυσικός δροσισμός της κατασκευής. Το πάχος του υποστρώματος της πράσινης στέγης, δηλαδή του χώματος όπου θα φυτευτεί η βλάστηση, βελτιώνει την ικανότητα θερμομόνωσης, αλλά και τη θερμοχωρητικότητα της στέγης. Έτσι, οι στέγες με λεπτότερα στρώματα είναι πιο αποτελεσματικές τις λιγότερο θερμές ημέρες, ενώ τις θερμότερες ημέρες, όταν η ανάγκη για δροσισμό είναι επιτακτικότερη, η θερμοκρασία τους αυξάνεται γρηγορότερα, καθιστώντας τις στέγες με τα παχύτερα στρώματα πιο αποδοτικές. 

Τέλος, το παχύτερο υπόστρωμα συνεπάγεται και μεγαλύτερα φυτά με πυκνότερο φύλλωμα και δυνατότητα συγκράτησης περισσότερης υγρασίας. Από άποψη αισθητικής, τα φυτεμένα δώματα είναι ένας τρόπος αξιοποίησης ανεκμετάλλευτων επιφανειών, οι οποίες μπορούν να μεταμορφωθούν σε χώρους χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επιπλέον, δεν εξαρτάται από την παλαιότητα της κατασκευής, καθώς μπορεί να τοποθετηθεί και εκ των υστέρων, προσαρμοσμένη στη στατική της επάρκεια. Στις περιπτώσεις δωμάτων μικρής αντοχής σε στατικό φορτίο, το συνολικό πάχος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 7-20 εκατοστά με βάρος μικρότερο από 100 κιλά/τ.μ. Σε δώματα με πάχος συστήματος μεγαλύτερο από 20 εκατοστά μπορούν φυτευτούν ακόμη και δένδρα. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι για την Ελλάδα, οποιοσδήποτε τύπος φυτεμένου δώματος προϋποθέτει την ύπαρξη δικτύου άρδευσης εξαιτίας του ζεστού και ξηρού κλίματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου