ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΚΙΑΣΜΟΣ

Η επίτευξη υψηλών επιπέδων φυσικού φωτισμού, μειώνει την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό και συνεπώς για ηλεκτρική ενέργεια. Η κατασκευή ηλιακού θερμοκηπίου αυξάνει του φως του ηλίου που εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου, συμβάλλοντας προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, σπουδαίο ρόλο παίζει και ο κατάλληλος σκιασμός του κτιρίου, που θα αποτρέπει την ηλιακή ακτινοβολία από το  να εισέλθει στο εσωτερικό του κατά τη θερινή περίοδο, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση του, αλλά, παράλληλα, να επιτρέπει το φυσικό φως να εισέρχεται σε αυτό όλη τη διάρκεια του έτους [εικόνες 1, 2]. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού να επιλεχθεί τόσο η κατάλληλη μέθοδος σκίασης όσο και η ορθολογική χρήση των ανοιγμάτων. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι σκιασμού, ο εσωτερικός και ο εξωτερικός, οι οποίοι μπορούν να είναι είτε κινητοί είτε σταθεροί. 

[Εικόνα 1] Παράδειγμα σταθερής εξωτερικής σκίασης

[Εικόνα 2] Σκίαση με τη χρήση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών για την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ο εσωτερικός σκιασμός διακόπτει την ηλιακή ακτινοβολία εφόσον έχει διέλθει από τις γυάλινες επιφάνειες στο εσωτερικό του κτιρίου, κατά συνέπεια δε μπορεί πλέον να αποφευχθεί, επιβαρύνοντας θερμικά το εσωτερικό του κτιρίου. Αντίθετα, ο εξωτερικός σκιασμός είναι αποτελεσματικότερος καθώς διακόπτει την ηλιακή ακτινοβολία προτού αυτή εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου [εικόνα 3]. Οι πρόβολοι είναι σταθερός τρόπος σκιασμού, ενώ οι περσίδες και οι τέντες είναι κινητοί τρόποι σκιασμού, παρέχοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να τις ρυθμίσει ανάλογα με τις επιθυμίες του, είτε χειροκίνητα είτε μηχανοκίνητα μέσω αυτόματων συστημάτων. Ωστόσο, η επιλογή των κατάλληλων ανοιγμάτων και της κατάλληλης μεθόδου σκίασης πρέπει να μελετηθεί γιατί υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας δυσάρεστων συνθηκών στο εσωτερικό του κτιρίου. Αν, για παράδειγμα, χρησιμοποιηθούν μικρά ανοίγματα και βαριά σκίαση για να μειωθεί το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο κτίριο μπορεί να αυξηθούν οι ανάγκες για τεχνητό φωτισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε, δε θα υπάρξει ουσιαστική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Τέλος, μπορεί να υπάρξει σύστημα εξισορρόπησης των επιπέδων φωτισμού, το οποίο θα διατηρεί σταθερά τα επιθυμητά επίπεδα φωτισμού προσθέτοντας όσο τεχνητό φως χρειάζεται κάθε φορά, βοηθώντας τη μετάβαση από το φυσικό φωτισμό στον τεχνητό καθώς νυχτώνει [1].

[Εικόνα 3] Εξωτερική μέθοδος σκίασης στο σχολικό συγκρότημα Albert Camus του βρετανού αρχιτέκτονα Norman Foster


[1] ένα τέτοιο σύστημα συνδυασμένο με αισθητήρες κίνησης, οι οποίοι σβήνουν τα φώτα όταν ένας χώρος είναι άδειος, μπορούν να μειώσουν τις απαιτήσεις ενός κτιρίου για φωτισμού τουλάχιστον κατά 50%

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου