ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ο φυσικός δροσισμός και αερισμός των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει, στη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών και της ποιότητας του αέρα καθώς και στην ελαχιστοποίηση της χρονικής περιόδου όπου απαιτείται η μηχανική υποστήριξη για ψύξη. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η προστασία του κτιρίου, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα ηλιακά κέρδη και συνεπώς η θερμότητα που επιβαρύνει το εσωτερικό του κατά τη θερινή περίοδο καθώς και η δυνατότητα απόρριψης της θερμότητας από το εσωτερικό του κτιρίου με φυσικό τρόπο.

Παραδοσιακά στον ελλαδικό χώρο ο φυσικός αερισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας τους θερινούς μήνες, είναι ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους καταπολέμησης της θερμότητας που επιβαρύνει τα κτίρια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εσωτερική, επομένως ο δροσερός αέρας που εισέρχεται στο κτίριο δεσμεύει τη θερμότητα και την αποβάλει στην ατμόσφαιρα όταν εξέρχεται από αυτό. Βέβαια, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πυκνότητα του δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με το ύψος των κτιρίων και την επικρατούσα διεύθυνση των ανέμων στην εκάστοτε περιοχή. Σημαντικό ρόλο ωστόσο, παίζει και ο σχεδιασμός του κτιρίου, με την κατάλληλη διάταξη των ανοιγμάτων και των εσωτερικών χώρων, ώστε να βελτιστοποιείται η ροή του αέρα στο εσωτερικό του.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου