ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙAΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Εκτός από τα ανεξάρτητα κτίρια, μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να επιτευχθεί και σε σύνολο κτιρίων, σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, σε γειτονιές, σε κοινότητες ακόμα και σε ολόκληρες πόλεις. Τέτοιου είδους έργα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν συστήματα μεγάλης κλίμακας, αξιοποιώντας καλύτερα τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση τα συστήματα εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να είναι τοποθετημένα σε ένα κομμάτι της έκτασης, ενδεχομένως αυτό που εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών θα τα καθιστούσε πιο αποδοτικά. Για παράδειγμα, φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθετημένα στις νότιες όψεις των κτιρίων ή σε περιοχές του οικισμού με νότιο προσανατολισμό θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν με ενέργεια ολόκληρο τον οικισμό.

Επιπλέον, σε μεγάλης κλίμακας έργα καθίσταται ευκολότερα δυνατή και η εγκατάσταση ανεμογεννητριών μεγαλύτερου μεγέθους καθώς και η ύπαρξη δικτύου για τη θέρμανση και την ψύξη ολόκληρης της ομάδας κτιρίων. Παράλληλα, μειώνεται και το κόστος παραγωγής ενέργειας διότι συνήθως όσο μεγαλύτερο είναι το σύστημα παραγωγής ενέργειας τόσο πιο αποδοτικό είναι. Τέλος, η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη καθώς λαμβάνονται και μέτρα που αφορούν μια ευρύτερη ομάδα κτιρίων και χρηστών, όπως ο φωτισμός των δρόμων και των υπαίθριων χώρων, η οργάνωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η καλλιέργεια τροφίμων και η κοινή παρουσία χώρων εργασίας και κατοικίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου