ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

01. Χρήση λαμπτήρων φθορισμού ή led αντί για τους συμβατικούς λαμπτήρες πυράκτωσης. Η χρήση λαμπτήρων led μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος πάνω από 90%.
02. Για το μαγείρεμα καλό θα ήταν να χρησιμοποιούνται ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος παράγεται θερμότητα, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης για θέρμανση τη χειμερινή περίοδο. Επιπλέον, το βράσιμο της απαραίτητης ποσότητας νερού που χρειάζεται κάθε φορά και όχι περισσότερο συνεισφέρει στη μείωση της κατανάλωσης.
03. Το ψυγείο είναι μια ηλεκτρική συσκευή, η συνεχή λειτουργία της οποίας συμβάλει στην αύξηση της οικιακές κατανάλωσης. Επομένως, θα πρέπει να είναι υψηλής αποδοτικότητας και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και όσο μικρότερα είναι δυνατόν. Για να αποφεύγεται η χρήση μεγάλων ψυγείων, απαιτείται να μην τοποθετούνται στο ψυγείο προϊόντα εφόσον δεν χρειάζεται και να μην παραμένουν στο ψυγείο προϊόντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, τη χειμερινή περίοδο, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, η διατήρηση ορισμένων προϊόντων θα μπορούσε να επιτευχθεί απλά εκθέτοντας τα στις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
04. Τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων, θα πρέπει επίσης να είναι υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας και χαμηλής κατανάλωσης νερού, ενώ θα πρέπει να προτιμούνται τα προγράμματα χαμηλής θερμοκρασίας νερού. Η χρήση στεγνωτηρίων πρέπει να αποφεύγεται καθώς καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας για μια διαδικασία που μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα και με φυσικό τρόπο με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν το μεγαλύτερο μέρος του έτους.
05. Οι ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εξακολουθούν να καταναλώνουν ενέργεια, με αποτέλεσμα η απενεργοποίηση τους να είναι απαραίτητη. Η διαδικασία αυτή έχει τη δυνατότητα να γίνει πιο ελκυστική με την ύπαρξη διακοπτών που απενεργοποιούν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
06. Οι φορτιστές και τα καλώδια των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να απομακρύνονται από τις πρίζες όταν δεν χρησιμοποιούνται γιατί καταναλώνουν ενέργεια ακόμα και όταν δεν είναι συνδεδεμένες οι συσκευές.
07. Η μείωση της κατανάλωσης για τη θέρμανση και την ψύξη των εσωτερικών χώρων μπορεί να επιτευχθεί αν μειωθεί ή αυξηθεί αντίστοιχα έστω για λίγο η θερμοκρασία του θερμοστάτη. Ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος είναι η επιλεκτική θέρμανση και ψύξη όσων χώρων του κτιρίου που χρησιμοποιούνται.
08. Για τη μείωση της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή ζεστού νερού, είναι απαραίτητη σε πρώτη φάση η μείωση της κατανάλωσης νερού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση βρυσών χαμηλής ροής, οι οποίες παράλληλα με τη διοχέτευση νερού διοχετεύουν και αέρα. Έτσι, δημιουργείται η αίσθηση πυκνής ροής, στην πραγματικότητα όμως υπάρχει μια μείωση στην κατανάλωση νερού που μπορεί να φθάσει ως και 75%. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η μείωση της χρονικής διάρκειας που καταλαμβάνει το ντους ή το μπάνιο. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει και η θέρμανση του νερού στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία. Το καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρχει η ανάγκη για παραγωγή πολύ ζεστού νερού, θα πρέπει να μειώνεται η θερμοκρασία του θερμοστάτη.
09. Για να μειωθεί η κατανάλωση νερού, θα πρέπει να προβλέπεται η συλλογή και αποθήκευση των νερών της βροχής, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία δευτερευόντων χρήσεων όπως τα καζανάκια των τουαλετών και το πότισμα. Αν αυτές οι λειτουργίες πραγματοποιούνται με το νερό της βροχής, επιτυγχάνεται μείωση στην κατανάλωση νερού τουλάχιστον κατά 50%. Η συλλογή του νερού της βροχής και η αποθήκευση του σε δεξαμενές που βρίσκονται μέσα στο έδαφος, συμβάλλει και στη διαδικασία της απορροής, μειώνοντας τις πιθανότητες πλημμύρας σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης. Σημαντική μείωση στην κατανάλωση νερού επιφέρει και η χρήση καζανακίων διπλής ροής [3 και 6 λίτρα νερού], μείωση που μπορεί να ξεπεράσει το 50%.
10. Η επαναχρησιμοποίηση των ‘γκρι’ υδάτων που προέρχονται από τα μπάνια, στα καζανάκια των τουαλετών, εφόσον περάσουν από μια διαδικασία φιλτραρίσματος αποτελεί μία αποτελεσματική λύση αλλά προτείνεται μόνο σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν βροχοπτώσεις. Αυτό συμβαίνει διότι η συγκεκριμένη διαδικασία καταναλώνει μεγάλα ποσά ενέργειας, αντίστοιχα με αυτά ενός ηλεκτρικού ψυγείου.
11. Μόνωση θα πρέπει να υπάρχει τόσο στους εξωτερικούς τοίχους, όσο και στις οροφές. Η εσωτερική μόνωση δεν είναι η βέλτιστη λύση, καθώς με αυτό τον τρόπο απομονώνεται η θερμική μάζα η οποία δε συμβάλλει στη μεταφορά θερμότητας. Η εξωτερική μόνωση αποτελεί σχεδόν πάντα τη βέλτιστη λύση, καθώς η θερμική μάζα της κατασκευής εκμεταλλεύεται από το εσωτερικό περιβάλλον, ενώ προστατεύει το κτίριο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες προτού αυτές επηρεάσουν τη θερμική του μάζα. Σε περιπτώσεις κτιρίων ωστόσο που βρίσκονται μέσα στο έδαφος, είναι απαραίτητη και η μόνωση των δαπέδων.
12. Η χρήση ηλιακών συλλεκτών έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην παραγωγή ζεστού νερού το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για την παραγωγή ζεστού νερού τουλάχιστον 60%.
13. Για την δημιουργία κτιρίων με μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο, εκτός από την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας με κάθε τρόπο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η επιτόπια παραγωγή ενέργειας με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων μορφών. Αυτές είναι συνήθως η ηλιακή και η αιολική, με τη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ και μικρών ανεμογεννητριών αντίστοιχα. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ είναι ο πιο εύκολος και αποδοτικός τρόπος για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κτίριο, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι μια όψη με νότιο προσανατολισμό η ένα δώμα με μικρό ποσοστό σκίασης. Ωστόσο, και η χρήση ανεμογεννητριών μικρού μεγέθους μπορεί να είναι ένας αποδοτικός και οικονομικός τρόπος παραγωγής ενέργειας αν επιλεχθεί η κατάλληλη τοποθεσία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου