ARTISAN VILLAGE [ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ]

Ο οικισμός Artisan είναι το αποτέλεσμα μίας εκ των τελευταίων ιδεών που ανέπτυξε η σχεδιαστική ομάδα ZEDfactory, βασιζόμενο σε ένα σύστημα σωλήνων τοποθετημένων μέσα στο έδαφος, με τρόπο που να επιτρέπει την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων, με πολύ καλή ενεργειακή αποδοτικότητα, θερμομόνωση και χαμηλό κόστος. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής παρέχει τη δυνατότητα να στεγαστούν ξενοδοχεία, φοιτητικές και οικογενειακές κατοικίες, χώροι εργασίας, αλλά και μικτές δημόσιες χρήσεις ή εκπαιδευτικοί χώροι χωρητικότητας ως 500 ατόμων. Είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ή επιθυμούμε χώρους πρασίνου πάνω από το κτίριο, καθώς και σε περιπτώσεις όπου ολόκληρα έργα ή κάποιο μέρος τους χρειάζονται να τοποθετηθούν μέσα στο έδαφος, δημιουργώντας προσβάσιμα δώματα  [εικόνα 1]

[Εικόνα 1] Άποψη του οικισμού, όπου φαίνονται οι σωλήνες που αποτελούν εσωτερικούς χώρους και οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες στα στέγαστρα

Η δημιουργία των εσωτερικών χώρων έγκειται στην τοποθέτηση κυλίνδρων, με τοίχους στις δύο παράλληλες πλευρές τους, σε στοίβες. Μπορούν με αυτό τον τρόπο να κατασκευασθούν σειρές κτιρίων, παράλληλες μεταξύ τους, συμβάλλοντας στη ανάπτυξη ολόκληρων οικισμών. Ανάμεσα στις σειρές των κτιρίων είναι τοποθετημένοι ηλιακοί συλλέκτες, οι οποίοι εκτός από την ενεργειακή τροφοδότηση της κοινότητας, συμβάλλουν και στη δημιουργία στεγασμένων χώρων για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων [εικόνα 2].

[Εικόνα 2] Οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες δημιουργούν στεγασμένους χώρους για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων, ενώ η κίνηση επιτρέπεται και στα φυτεμένα δώματα

Η συγκεκριμένη ιδέα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα που εμπεριέχεται στην κατασκευή και στην ενεργειακή αυτονομία. Η αύξηση της διάρκειας ζωής και της αποδοτικότητας των συστημάτων, αποτελεί επίσης ένα θεμελιώδες ζήτημα, καθώς η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι ακόμα αρκετά δαπανηρή. Για το λόγο αυτό, σκοπός του έργου είναι η επίτευξη ελάχιστης κατανάλωσης για τη μέγιστη χρονική διάρκεια, ώστε να μειωθούν όσο είναι δυνατόν οι ενεργειακές απαιτήσεις και στη συνέχεια την κάλυψη τους με την εκμετάλλευση της ηλιακής κυρίως ενέργειας. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί μέσω του κατάλληλου παθητικού σχεδιασμού [εικόνες 3, 4].

[Εικόνα 3] Επαναλαμβανόμενοι κύλινδροι διαμορφώνουν τους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών, ενώ οι φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες εκτός από την παραγωγή ενέργειας συντελούν στον σκιασμό των δημόσιων χώρων

[Εικόνα 4] Τομή δύο κατοικιών διαφορετικής τυπολογίας όπου φαίνεται η επιρροή της κυκλικής διατομής της κατασκευής στη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων

Η κατασκευή αποτελείται από τσιμεντένιους κυλινδρικούς σωλήνες διαφόρων διαστάσεων, ανάλογα με τη λειτουργία που θα έχει το εσωτερικό τους, και πάχους 4-8 χιλιοστών, τοποθετημένους μέσα σε χώμα ή άμμο, και με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 75-125 χρόνια [εικόνα 5]. Όλα τα υλικά και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να ανακυκλωθούν [εικόνα 6]. Η ιδέα βασίζεται στη χρήση μίας απλής και τυποποιημένης μεθόδου, η οποία καθιστά εφικτή την κατασκευή κατοικιών μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα και απορριμμάτων, σε χρονικό διάστημα λίγων εβδομάδων, καλύπτοντας παράλληλα όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών [εικόνα 7]. Οι διαφορετικές εκδοχές στο μέγεθος και την εσωτερική διαρρύθμιση των κυλίνδρων μπορούν να προσαρμοστούν κάθε φορά στις απαιτήσεις των κατοίκων. Έχει, επομένως, τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς κατοικίας, παρέχοντας υψηλή θερμική και ηχητική μόνωση και πυρασφάλεια.

[Εικόνα 5] Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κυλίνδρων διαφορετικών διαστάσεων, διατομών και χρήσεων

[Εικόνα 6] Ορισμένα από τα βασικά στοιχεία καθώς και η μέθοδος κατασκευής του οικισμού

[Εικόνα 7] Παράδειγμα φοιτητική κατοικίας, με ένα και δύο κρεβάτια, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες

Τέλος, ο οικισμός [εικόνα 8] θα εφαρμόζει τεχνικές για τη συλλογή και τη χρήση των νερών της βροχής, την κομποστοποίηση των στερεών αποβλήτων, ενώ θα χρησιμοποιεί λέβητες που θα λειτουργεί με την καύση βιομάζας. Εντός του οικισμού δε θα χρησιμοποιούνται αυτοκίνητα, με σκοπό να προωθείται η κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων, η οποία ενισχύεται ακόμα περισσότερο με τη χρήση σκιασμένων δρόμων από δένδρα και ηλιακούς συλλέκτες, καθώς και με την ελαχιστοποίηση των αποστάσεων μεταξύ των υπηρεσιών εντός της κοινότητας.

[Εικόνα 8] Εξωτερική άποψη τμήματος της κοινότητας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου